Etikk og risikohåndtering for advokater

Når etikken svikter skapes det store medieoppslag og belastningen for de involverte kan være svært stor. Dette kurset, ledet av professor dr. juris Sverre Blandhol, bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

Meld meg på

Tid

25. jan.

Påmeldingsfrist: 28. des.

Timer

5 etikktimer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 2 750 NOK

Andre: 3 750 NOK

ETIKK

Hva lærer du?

Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, noe som er forutsetningen for å kunne ta de rette valg.

Etisk svikt skaper medieoppslag og kan være svært belastende for dem som er involvert. I den senere tid har advokater stadig oftere vært i medienes søkelys for uetiske forhold. Problemene rammer ikke bare små eller særegne deler av bransjen. En rekke av de største og mest anerkjente advokatfirmaene har de siste 10 årene opplevd etiske utfordringer– problemsaker som blir rullet opp i media og der ingen internt tilsynelatende forsto at noe var galt før "skandalen" var et faktum.

Kurset tar sikte på å bevisstgjøre deltakerne om begrepet etisk svikt og risikofaktorer som kan skape etisk svikt. Forutsetningen for at regelkunnskap og dilemmatrening skal ha noen funksjon er at man ser når man har et problem. Dette kurset bidrar til bedre etisk oppmerksomhet og forstå de etiske utfordringene som møter advokater.

 

Etter endt kurs vil deltakerne

  • Forstå hovedpunkter i de etiske utfordringer som møter moderne advokater
  • Kjenne til sentrale risikofaktorer bak etisk svikt
  • Ha økt bevissthet om faremomentene og hva som kan gjøres for å motvirke dem

 

Kurset går også i Trondheim 28. november og i Bergen 6. desember.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister

Program

11:30 Registrering/kaffe og frukt
12:00 Kurset vil ta for seg følgende emner:

  • Advokatrollen, etisk svikt og risikohåndtering
  • Årsaker til etisk svikt
  • Når vi handler i strid med egne verdier
  • Når vi strekker oss for langt for klienten
  • Hvordan kan vi unngå etisk svikt?

 

Arbeidsform:

Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med stor vekt på øvelser, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og kurset har begrenset antall plasser.

Professor dr.juris og master i psykologi, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Oslo

14:45 Pause med noe å bite i
15:00 Foredraget fortsetter
17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Etikk

Fagområdet "etikk" utarbeides på tvers av juridiske rettsområder, og tilbys ofte gjennom kurs innen andre fagområder. JUS tilbyr også rene etikk-kurs. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Desember

November