EU/EØS skatterettskurs i Brussel

Recent developments in EEA/EU tax Law

På dette kurset samler vi foredragsholdere fra Norge og resten av Europa, midt i EU-kvarteret i Brussel. Vi behandler aktuelle temaer innenfor EU/EØS-skatteretten, hvor du også får bedre kjennskap til hvordan relevante organer i EU og skatterettsjurister i andre europeiske land tenker rundt disse temaene.

Tid

19. – 20. apr.

Påmeldingsfrist: 21. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

13 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75, 1040 Brussel, BELGIA

Kursavgift

Medlemmer: 6 250 NOK

Andre: 7 750 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en oppdatering av rettspraksis, regelverksutvikling og andre initiativer på området skatt og EØS-rett. 
JUS samarbeider med ERA (Academy of European Law) og har invitert fremtredende fagpersoner og foredragsholdere fra blant annet EUs institusjoner og universiteter i Europa. De utenlandske bidragsyterne vil forelese på engelsk.

Hvem passer kurset for?

Privatpraktiserende og offentlige ansatte jurister som er interesserte i EØS-rettens innvirkning på skatteområdet.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Welcome and introduction
9:15 The fight against corporate tax avoidance - where do we stand? (Part 1)

  • Main features of the European Union's Anti - Tax Avoidance Directive (ATAD) with a focus on the General Anti-Abuse Rule (GAAR)
  • The extension of scope in ATAD 2 - Hybrid mismatches with third Countries
  • The Directive on Administrative Cooperation - State of play an possible future extensions
Policy Officer, Bart Van Raaij,
European Commission, Dir D1 Company Taxations Initiatives

10:00 Spørsmål og refleksjon
10:15 The fight against corporate tax avoidance - where do we stand? (Part 2)
11:00 Spørsmål og refleksjon
11:15 Pause
11:45 The challenges of taxation of profits in the digital economy - European and International responses Tax Partner, Kurt De Haen,
PKF-VMB

Consultant, Stephen Dale,
HEDEOS société d'avocats

12:30 Spørsmål og refleksjon
12:45 Lunsj
14:00 Recent case law of the European Courts in taxation matters Professor, David Hummel,
Court of Justice of the European Union

14:45 Spørsmål og refleksjon
15:00 The Common (Consolidated) Corporate Tax Base - main features and possible implications of the European Commission's proposal Professor, Maarten Wilde De,
University Of Rotterdam

15:45 Spørsmål og refleksjon
16:00 Pause
16:15 Brexit and the EU tax law system - what is the state of play? Consultant, Stephen Dale,
HEDEOS société d'avocats

17:00 Spørsmål og refleksjon
17:15 Kursslutt første dag
19:30 Felles middag
9:15 ATAD og BEPS

  • En overordnet gjennomgang og sammenligning av ATAD og BEPS
  • Forventet påvirkning på norsk rett. Hva er eller kan bli endret, og når forventes det å skje?
  • Skatteavtalens principal purpose test og samspillet med beneficial owner-vurderingen
Advokat, Rolf J. Saastad,
Deloitte Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Andreas Bullen,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

11:00 Spørsmål og refleksjon
11:15 Pause
11:30 Praksis fra Skattedirektoratet på EØS/skatt Underdirektør, Kari-Alice Frønsdal,
Skattedirektoratet - Oslo, Oslo

12:15 Pause
12:30 Regjeringsadvokaten redegjør for aktuelle saker for domstolene om skatt og EØS Advokat, Simen Skjold Søgaard,
Regjeringsadvokaten

13:15 Lunsj
14:15 Statsstøtte/skatt illustrert med leterefusjonssaken Advokat, Karin Fløistad,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Panel: Digital økonomi og beskatning av multinasjonale selskaper - fra et norsk perspektiv Advokat, Ellen Mulstad,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

Advokat, Joachim Bjerke,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Ekspedisjonssjef, Omar G. Dajani,
Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, Oslo

Politisk rådgiver, Peter Henriksen Ringstad,
Tax Justice Network - Norge, Oslo

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Thon Hotel EU, BELGIA
18. – 19. apr. Kr 1 730 / 19. – 20. apr. Kr 1 730

Hotellrom inkluderer frokost. Rom/frokost betales av hver enkelt deltaker ved avreise. Kursavgiften inkluderer to lunsjer og felles middag første kurskveld.

Skatterett

Det årlige skatterettskurset i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo, og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettsseminaret" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og vil igjen settes opp våren 2018. I tillegg utarbeider fagutvalget flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne prosjektlederen nedenfor.

Mer informasjon om fagutvalget