Fagforum i compliance

4. samling – Webinar

På dette fagforumet samler vi advokater og jurister med har solid arbeidserfaring innen compliance, og som ønsker faglig påfyll og å bygge nettverk. Denne fjerde og siste samlingen gjennomføres som webinar, og er også åpen for deg som ikke har deltatt på øvrige samlinger.

Meld meg på

Tid

17. feb.

Påmeldingsfrist: 15. feb.

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Hvor som helst

Kursavgift

Medlemmer: 4 225 NOK

Andre: 4 875 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Compliance fagforum er et forum hvor vi inviterer jurister og advokater som har lang fartidstid innen fagfeltet til å møtes og diskutere relevante problemstillinger sammen. På grunn av koronapandemien måtte vi utsette 4. samling. Nå er vi endelig klare for å gjennomføre siste del av fagforum og denne gangen er hovedtema ESG.  Denne samling vil ta for seg relevante problemstillinger om ESG, både sett fra den regulatoriske siden og fra EUs siden. Vi har invitert både nasjonale og internasjonale foredragsholdere som ekseperter innen fagfeltet og vil gå inn i dypden på enkelte problemstlinger. Noen av foredragene vil foregå på engelsk. 

Vi åpner for diskusjoner og spørsmål etter foredragene. 

For de som ikke har deltatt på de øvrige samlingene, vil det være mulig å melde seg på denne siste samlingen. 

Dette er spesialkurs som er utenfor JUS-abonnement. 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med compliance. Andre som har en lang arbeidserfaring innen compliance, er også velkomne.

Program

13:15 Gjør deg klar til livestream!
13:30 Introduksjon ved kursleder Advokat, Georg A. Engebretsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14:00 Nye ESG-regler i et nøtteskall Advokat, Georg Abusdal Engebretsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokatfullmektig, Guri Brandeggen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokatfullmektig, Anne Katrine Ramstad,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 ESG forordningen i praksis Head of Sustainable Finance , Nina Ahlstrand,
DNB Bank ASA, Sweden Branch

15:45 Pause
16:00 EU taksonomien i praksis Partner, Jonathan Friedman,
Wallbrook Advisory Limited

16:45 Pause
17:00 Grønne obligasjoner Advokat, Lene E. Nygård,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Advokat, Markus Nilssen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

17:30 Oppsummering av kurset
Skriv ut hele programmet

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April