Fagforum i compliance

På dette fagforumet samler vi advokater og jurister som har solid arbeidserfaring innen compliance og som ønsker faglig påfyll og å bygge nettverk. 

Pågår

Tid

4. sep. – 29. apr.

Påmeldingsfrist: 6. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

16 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 15 800 NOK

Andre: 17 800 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Fagforum i compliance er et forum hvor vi inviterer jurister og advokater som har en solid arbeidserfaring innen compliance. Formålet med dette forumet er å samle deltakere som er erfarne innnen compliance-området og som ønsker å få faglig påfyll og å bygge nettverk. Ledende fageksperter vil innlede teamer innenfor korrupsjon, hvitvasking, sanksjoner og ekspertkontroll, og krisehåndtering. For at deltakere skal få optimalt utbytte av disse samlingene, forutsettes det aktivt deltakelse på gruppediskusjoner.Fagforumet vil passe for deltakerne med 3-5 års erfaring eller mer i compliance.

De fire samlingene gir til sammen 16 etterutdanningstimer fra Advokatforeningen som tilsvarer det årlige kravet til etterutdanning av advokater.

NB! Det er begrenset med plasser!

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med compliance

Samling 1

13:00 Registrering og velkomstkaffe
13:30 Innledning om korrupsjon Advokat, Thomas Brandi,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

14:15 Pause
14:30 ØKOKRIMs arbeid med og erfaring fra korrupsjonssaker

Hvordan kommer sakene inn til ØKOKRIM? Hvilke saker prioriteres? Samarbeid med utenlandske politimyndigheter. Utfordringer med etterforskning og irretteføring av korrupsjonssaker. Når er foretaksstraff særlig aktuelt?

kst. førstestatsadvokat, Esben Kyhring,
Økokrim, Oslo

15:30 Pause
15:45 Medvirkning til korrupsjon Advokat, Mats Jonatan Iversen Stenmark,
Fend advokatfirma DA, Oslo

16:30 Pause
16:45 Maritime anti corruption network- utfordringer i bransjen.

Globalt incentiv om å bekjempe korrupsjon i shipping ( MACN)

Advokat, Morten Aaserud,
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Lysaker

17:30 Oppsummering av samlingen
Skriv ut hele programmet

Samling 2

13:00 Velkomstkaffe og registrering
13:30 Hvitvasking- fokus på straffelovens regler Førstestatsadvokat, Håvard Kampen,
Økokrim, Oslo

14:30 Pause
14:45 Onboarding IDD/KYC ha kontroll på hvem du handler med- hvilke krav har vi for onboarding?

Se på de siste 10 årene Verktøyene: gi en oversikt over verktøyene man kan anvende. I et kompleks samfunn, hvordan kan man anvende verktøy som kan fungere, på tvers av språk, kultur, fakturakontroll? ( Forebyggende arbeidet) 

 

 

Advokat, Kine H.C. Bjelke Christophersen,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

15:30 Pause
15:45 Hvordan jobber et industriforetak med forebygging av økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking Compliance Officer, Linda Pettersson,
Norsk Hydro ASA, Oslo

16:30 Pause
16:45 De nye reglene om hvitvasking- praktisk tilnærming.

Hvilken forpliktelser har vi? Samarbeidet med Økokrim og internasjonale aktører 

 

Advokat, Kristine Frivold Rørholt,
DNB Bank ASA, Oslo

17:30 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Samling 3

13:00 Velkomstkaffe og registrering
13:30 Innledning om eksportkontroll og sanksjoner

Hvordan er norske bedrifter eksponert? Siste nytt, samt en introduksjon av de temaene som skal bli behandlet av de neste foredragsholderne.

 

 

Advokat, Hugo Munthe-Kaas,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

14:00 Pause
14:15 Myndighetsperspektivet

Hva er sanksjoner, restriktive tiltak og eksportkontroll? Nærmere om formål og opprettelse, samt norsk gjennomføring og håndhevelse.

 

 

 

Underdirektør, Seksjon for eksportkontroll, Juliana Baffoe,
Utenriksdepartementet

15:00 Perspektiver fra USA

Oversikt over det amerikanske sanksjons- og eksportkontrollregimet med særlig fokus på Russland og Iran. 

Når må norske virksomheter etterleve amerikanske sanksjoner og regler om eksportkontroll?  

 

Partner, Meredith Rathbone,
Steptoe

15:45 Pause
16:00 Industriperspektivet

Hvordan kan et selskap på en praktisk måte håndtere og forbygge brudd på internasjonale sanksjoner og regler om eksportkontroll.

 

En oversikt over retningslinjene fra EU og hvordan disse kan implementeres i praksis. 

 

Group Chief Export Compliance Officer/ General Counsel, Rosa Rosanelli,
Belgium Engine Center BEC

Vice President Corporate Compliance, Håkon Lindteigen,
Kongsberg Gruppen ASA

16:45 Bankperspektivet

Hvordan forholder banker seg til internasjonale sanksjoner og kunder som ønsker å gjøre forretninger i sanksjonerte land? 

En oversikt over status og bankenes fokus ved transaksjoner eksponert for sanksjonsrisiko. 

 

Head of Compliance, Corporate Banking, Johan Teigland,
DNB Bank ASA

Seksjonsleder, KYC Kundetiltak, Øyvind Aarø,
DNB Bank ASA

17:30 Oppsummering og avslutning
Skriv ut hele programmet

Samling 4

9:00 Program vil bli publisert senere
Skriv ut hele programmet

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars