Fagforum i ledelse

For deg som vil bli mer reflektert, effektiv og tidsriktig i lederrollen

Fagforumet består av fire samlinger, og opererer i krysningspunktene fag-rolle-person. Innenfor vårt faglige rammeverk vil vi tilpasse programmet slik at det blir relevant for deg, ditt lederskap og din organisasjon. NB! Begrenset antall plasser.
Meld meg på

Tid

13. sep. – 29. nov.

Påmeldingsfrist: 15. aug.

Timer

20 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

Clarion Collection Hotel Bastion, Skippergata 7, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 14 950 NOK

Andre: 16 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Som leder skal du kunne se ting i sammenheng og veilede, verdsette og gi feed back til medarbeidere, kollegaer og andre ledere. Hverdagsledelsen består av mange forventningsavklaringer, dilemmaer og valg. Fag, produksjon og relasjon skal håndteres i skjønn forening.

Fagforumet henvender seg til deg som ønsker å øke din bevissthet og kunnskap om ledelse for å håndtere lederrollen og de løpende utfordringene best mulig.  Gjennom ledelsesfaglige input, casearbeid, samtaler om utfordringer og muligheter og trening i konkrete ledelsesgrep, vil dette programmet gi deg økt kunnskap, forståelse og ferdigheter til å navigere i de mange situasjoner du møter som leder. For å få en bedre forståelse av egen og andres preferanser og adferd, gjennomfører du en kartlegging av dine preferanser (JTI). Vi gir deg en scene hvor du får økt oppmerksomhet på en vei du allerede har gått og hvor vi arbeider med "microbehaviors". Programmet opererer i krysningspunktene fag-rolle-person. Innenfor vårt faglige rammeverk vil vi tilpasse programmet slik at det blir relevant for deg, ditt lederskap og din organisasjon. Med felles bakgrunn i jussen og langt på vei også dilemmaer i lederoppgaven, blir du en del av en unik arena for å utvikle ledelse og relasjoner.

Ansvarlig for fagforumet er Torbjørn Buer, psykolog og leder med bred erfaring. JUS har sammen med jurister, psykologer og andre med ledererfaring tilrettelagt dette programmet som går over fire ettermiddager i 2018.

«Veldig bra!»
Tidligere deltaker, Fagforum i ledelse 2017

Hvem passer kurset for?

Jurister som er ledere - typisk mellomledere. Du har kanskje gått gradene fra å være en faglig dyktig jurist til å bli faglig leder og/eller leder av tverrfaglige miljøer og virksomheter. Du får mulighet for å dele dine egne erfaringer og få sparring på konkrete temaer.

Samling 1

13:00 Registrering og velkomstkaffe
13:30 Samling 1: Leder i organisasjonen

Vi starter bredt og ser på dine omgivelser; organisasjonen. På denne samlingen løfter vi fram en hverdag med løpende endringer av de organisatoriske rammebetingelser i dagens virksomheter, og hva dette betyr for - særlig - fagmiljøer. Hvordan engasjere medarbeidere til å jobbe i tråd med overordnete strategier og stadige endringer? Hvordan får du til god og effektiv samhandling på tvers? Hvordan utvikle en konstruktiv organisasjonskultur som fremmer arbeidsglede, nytenking og produktivitet?

 

Avdelingsdirektør, Nicole Njå,
AFF

Psykolog, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

18:00 Tapas og mingling
19:00 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Samling 2

13:00 Registrering og velkomstkaffe
13:30 Samling 2: Deg som leder

På denne samlingen setter vi fokus på hva som utgjør effektivt lederskap. Hvordan lede sterke fagpersoner og hva betyr faget for lederrollen? Hvilke personlige forutsetninger har du med deg inn i lederrollen - og hva blir dermed dine viktigste ledergrep? Med utgangspunkt i et konsept om transformasjonsledelse vil vi trene på veiledningskompetanse og se på lederen som relasjonsskaper. Før samlingen gjennomfører du en preferansekartlegging (JTI) som vi vil bruke som "referanseramme" her og på de senere samlinger.

 

Avdelingsdirektør, Nicole Njå,
AFF

Psykolog, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

18:00 Tapas og mingling
19:00 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Samling 3

13:00 Registrering og velkomstkaffe
13:30 Samling 3: Å lede (i) et fellesskap

På denne samlingen tar vi for oss muligheter og utfordringer som ligger i team og grupper. Ulike oppgaver krever at du evner å utvikle og lede ulike samarbeidsformer. Hvordan skaper du en positiv gruppedynamikk? Hva utgjør en velfungerende og effektiv ledergruppe og hva kan ditt bidrag være - enten som medlem eller leder av gruppen? Hvordan håndterer du konflikter mellom to eller flere på en konstruktiv måte?

Avdelingsdirektør, Nicole Njå,
AFF

Psykolog, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

18:00 Tapas og mingling
19:00 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Samling 4

13:00 Registrering og velkomstkaffe
13:30 Samling 4: Det viktigste for deg

Forrige gang samlet vi opp faglige ønsker for den siste samlingen. På denne samlingen vil vi svare på noen av disse behovene ved å fokusere på kommunikasjon som motiverer og engasjerer og kommunikasjon som bidrar til justering og læring. I tillegg vil programmet avsluttes ved å trekke linjer fremover for å sikre fortsatt lederutvikling.

 

Avdelingsdirektør, Nicole Njå,
AFF

Psykolog, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

18:00 Tapas og mingling
19:00 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Ledelse

Ledelse er et aktuelt tema for mange jurister og advokater. Juristenes Utdanningssenter har tidligere tilbudt lederkonferanser og kurs innen enkelte områder av lederfeltet. Har du innspill eller spørsmål knyttet til dette fagområdet kan du kontakte direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November