Fagforum i personskadeerstatning

Fagforum i personskadeerstatning er en møteplass for deg som ønsker faglig påfyll på et høyt nivå. Her får du mulighet til å treffe kollegaer og diskutere fag. NB! Kun 36 plasser.
Pågår

Tid

4. apr. – 5. des.

Påmeldingsfrist: 6. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

16 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 14 800 NOK

Andre: 16 800 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Fagforumet i personskadeerstatning vil gi deg faglig påfyll på et høyt nivå. Den sentrale målgruppen for kurset er advokater, saksbehandlere, dommere mv. som har opparbeidet erfaring gjennom arbeidet med personskadesaker. Her får du mulighet til å treffe kollegaer og diskutere fag. Fagforumet ledes av professor dr. juris Morten Kjelland (UiO), som sammen med andre dyktige og erfarne foredragsholdere har skreddersydd dette opplegget som går over fire ettermiddager i 2018. Samlingene gir tilsammen 16 etterutdanningstimer, som tilsvarer det årlige etterutdanningskravet for advokater.

Fagforumet tar opp sentrale temaer og problemstillinger i personskadeerstatningsretten. Her behandles utvalgte emner innen ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, utmåling og ulike fristregler. Samspill mellom juss og medisin, og forholdet mellom trygd, erstatning og forsikring blir også belyst. Kurset er praktisk rettet og benytter et bredt spekter av læringsformer som forelesninger, gruppearbeid med coaching mv. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, saksbehandlere, dommere og andre som har personskadeerstatning som et av sine hovedarbeidsområder.

Samling 1

13:00 Velkomstkaffe og registrering
13:15 Presentasjon av dagens opplegg Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

13:30 Foreldelse og meldefrister Advokat, Eivind W. Grande,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, Oslo

Advokat, Jørgen Svartebekk,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Foredraget fortsetter
15:45 Nærmere om utvalgte emner med vekt på startstidspunktet for fristene. Advokat, Therese Lohne Boehlke,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

16:30 Pause
16:45 Etikk i personskadesaker Advokat, Alex Borch,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

17:30 Diskusjon og spørsmål til dagens forelesninger
18:30 Kursslutt. Tapas og mingling. (Tapas og drikke inkludert i kursavgiften) Serveres på kursstedet.
19:30 Slutt for dagen
19:45 Pause
Skriv ut hele programmet

Samling 2

13:00 Velkomstkaffe og registrering
13:10 Utvalgte medisinske emner:

Årsaksvurderinger ved:

  • PTSD (ca. 30 minutter)
  • Milde hodeskader (ca. 30 minutter)
Overlege ph.d., Jon Johnsen,
Psykiatrisk avd. Blakstad, Vestre Viken HF

14:00 Pause
14:15 Årsaksvurderinger i trygd og erstatning, med vekt på yrkesskader (pauser er innlagt)

Gjennomgang av mangfoldet av årsakskrav for rett til AAP, uføretrygd og yrkesskadefordeler. Forklaring av hvordan dette kan ha betydning for retten til, og utmålingen av, personskadeerstatning. 

Integrert gruppearbeid, med coaching: Arbeid med en todelt oppgave som tematisk korresponderer med samlingens forelesningstemaer (som dermed også gir svar på oppgavene)

Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Juridisk kyndig rettsmedlem, Runar Narvland,
Trygderetten

16:30 Pause
16:45 Utvalgte medisinske emner:

Årsaksvurderinger ved artroseutvikling etter ortopediske skader

Ortoped, Arne Roger Nilsen,
OptiKon Medisinske Senter, Fredrikstad

17:30 Diskusjon og oppsummering Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Ortoped, Arne Roger Nilsen,
OptiKon Medisinske sente, Fredrikstad

18:00 Kursslutt. Tapas og mingling. (Tapas og drikke inkludert i kursavgiften) Serveres på kursstedet.
19:00 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Samling 3

13:00 Velkomstkaffe og registrering
13:15 Presentasjon av dagens opplegg Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

13:30 Miniforelesninger:

Erstatningsvern når skadelidte:

  • er hjemme med små barn
  • har lavinntekter eller høyinntekter
  • har lavinvaliditeter mv.
Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Yngve Skogrand,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Dybdemodul - oppreisningserstatning, med vekt på bilansvaret Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

15:50 Overgang til gruppearbeid
16:00 Gruppearbeid med coaching Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Yngve Skogrand,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

16:55 Overgang til plenum: opplasting av presentasjoner og ny rominndeling
17:00 Gjennomgang i plenum, med bruk av beregningsverktøy og fremlegg av gruppene

Kommentarer fra coachene

Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Yngve Skogrand,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

18:00 Kursslutt. Tapas og mingling. (Tapas og drikke inkludert i kursavgiften) Serveres på kursstedet.
19:00 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Samling 4

13:00 Velkomstkaffe og innregistrering
13:30 Introduksjon ved nettverksleder: Professor dr. juris Morten Kjelland
13:45 Arbeidsulykkebegrepet - ulykkesbegrepet

Gjennomgang av det markerte og det avdempede ulykkesbegrepet, slik grensene er trukket opp i rettspraksis og andre kilder.

Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

14:45 Pause
15:00 Yrkessykdomsbegrepet - med vekt på medisinske forhold Avd. overlege ph.d., Ingrid Sivesind Mehlum,
Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo

15:45 Pause
16:00 Gruppearbeid med coaching Avd.overlege ph.d., Ingrid Sivesind Mehlum,
Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo

Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

17:00 Oppsummering og gjennomgang i plenum Avd.overlege ph.d., Ingrid Sivesind Mehlum,
Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo

Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

18:00 Kursslutt
18:15 Vi avslutter fjerde og siste samling med en felles middag på hotellet (inkl. i kursavgiften). Det blir servert en tre-retters middag med drikke i eget lokale.
Skriv ut hele programmet

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs