Fast ansettelse uten garantilønn

- finnes det en nedre grense for fast ansettelse?

Dette kurset belyser blant annet begreper, det rettslig utgangspunkt og rettskildebildet innen temaet.

Meld meg på

Timer

1 juridisk time

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 850 NOK

Andre: 1 350 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Foredraget omhandler adgangen til å ansette på kontrakter hvor den ansatte jobber på tilkalling, uten lønn mellom oppdrag - på tidsubegrensede og i utgangspunktet faste kontrakter, men uten nærmere angitt stillingsprosent og uten garantert lønn. Foredraget gir en god innføring i de rettslige problemstillingene for ulike tilknytningsformer. Det foreligger en proposisjon Prop. 73 L (2017–2018), som foreslår endringer vedrørende fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

Foredraget er et opptak fra Advokatenes fagdager 1. juni 2017.

 

Hvem passer kurset for?

Alle som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Leksjoner

Del 1: Introduksjon og begrepsavklaringer Advokat, Christel Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Del 2: Rettslig utgangspunkt
Del 3: Rettskildebildet
Del 4: Noen refleksjoner rundt rettsvirkninger
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 1. juni 2017.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.

Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Mars