Fiskeri- og havbruksrettsdagen

Her får du de faglige oppdateringene innen fiskeri- og havbruksretten, samt andre aktuelle temaer. 

Meld meg på

Tid

5. nov.

Påmeldingsfrist: 7. okt.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Hotel Norge by Scandic, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Årets fiskeri- og havbruksrettkurs blir redusert til en dag. Kurset vil konsentrere seg om de faglige oppdateringene innen fiskeri- og havbruksrett samt andre aktuelle temaer som fiskekvoter og fisketillatelser  i lys av endringer i kvotesystemet, samt trafikklyssystemet og næringen sett fra samdrift og indreselskap, hvor man ser nærmere på selskapsrettslige og skatterettslige.sider. 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber innen fiskeri-og havbruksrett. Kurset er også relevant for de som jobber innenfor næringen men som ikke har juridisk bakgrunn.

Program

9:30 Pause
10:00 Oppdatering og havbruksrett Advokat, Halfdan Mellbye,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

10:45 Pause
11:00 Oppdatering i fiskeriretten

 

Seniorrådgiver , Rune Løvås,
Fiskeridirektoratet

11:45 Pause
12:00 Fiskekvoter og fisketillatelser i lys av kvotemeldingen/endringene i kvotesystemet Fagdirektør, Christian Wormstrand,
Nærings- og fiskeridepartementet

13:00 Lunsj
14:00 Tarfiklysssystemet generelt- med fokus på nedtrekk Fagdirektør, Christopher Grøvdal Rønbeck,
Nærings- og fiskeridepartementet

15:00 Pause
15:15 Samdrift og indre selskap

 

 

Advokat/Partner, Stig Klausen Engelhart,
Advokatfirmaet BAHR AS

16:00 Pause
16:15 Lovfesting av myndighetsmisbrukslæren Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten

17:15 Oppsummering og avslutning av kurset
Skriv ut hele programmet

Fiskeri- og havbruksrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen innen fiskeri - og havbruk. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs