Fordypningskurs i økonomi

Ønsker du å styrke din kompetanse innen økonomi og regnskap? Dette kurset er et fordypningskurs, hvor vi blant annet ser på verdivurdering av virksomheter.

Meld meg på

Tid

26. – 27. apr.

Påmeldingsfrist: 28. mar.

Timer

9 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 975 NOK

Andre: 7 475 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er egnet for deg som vil styrke din kompetanse på økonomi/regnskap, inklusive verdivurdering av virksomheter. Kurset er blitt gjennomført flere ganger tidligere, alle med svært gode resultater. Tilbakemelding fra tidligere deltakere: "Særdeles bra kursholder" og "Pedagogisk og faglig meget kompetent foreleser". 

 

Kursavgiften inkluderer spesielt utarbeidet kursdokumentasjon, leie av pc i forbindelse med gruppeoppgaver, kaffe/te i pausene, lunsj med drikke første kursdag og lettere servering andre kursdag.

 

«Pedagogisk og faglig meget kompetent foreleser »
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Kurset er beregnet for de deltakerne som også har deltatt på kurset ”Økonomiforståelse” i JUS’ regi, eller har en grunnleggende regnskapskompetanse.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Disse temaene vil bli gjennomgått:

 • Repetisjon: Grunnleggende om regnskap med resultat- og balanseregnskap 
 • Sentrale begreper. Helhetlig, syn på bedriftens inntjening og finansielle situasjon
 • Regnskapsanalyse: Nøkkeltall, suksessfaktorer og risiko
 • Kontantstrøm (Cash-flow) og EBITDEA. Betydning og bruk/nytte
 • Økonomiske verdier: Hva utgjør verdiene i en virksomhet?
 • Virksomheten og dens verdi i tidsperspektiv. Hvordan forholder vi oss til det som skjer fremover i tid, hva med usikkerheten?
 • Nåverdimetoden og neddiskontering, inkl. avkastningskrav. Benyttes i verdsettelse av virksomheter, forsikringstekniske beregninger, fremtidige skatteeffekter etc.
 • Bedriftscases: Oppgaver og diskusjoner
 • Verdivurdering: Ulike metoder. Balansebasert og inntjeningsbasert
 • Transaksjonssum: Justeringsfaktorer, endring i arbeidskapitalen


Arbeidsform

 • Teori i åpent foredrag m/spørsmål og diskusjoner
 • Oppgaveløsning i små grupper (3 pers.) med påfølgende gjennomgang i plenum
 • Veksling mellom teori og oppgaver 
12:30 Lunsj
13:15 Kurset fortsetter
15:30 Pause med servering av kaffe og rundstykker
15:45 Kurset fortsetter
17:00 Slutt for dagen
8:45 Morgenkaffe
9:00 Kurset fortsetter
11:00 Pause med servering av kaffe og rundstykker
11:15 Kurset fortsetter
12:30 Kursllutt
Skriv ut hele programmet

Regnskap og økonomi

JUS har en liten portefølje med kurs innen regnskap og økonomi. 

1 - Regnskap: Hvert semester holdes et todagerskurs i innføring i regnskapsforståelse. I tillegg avholdes et fordypningskurs med noen års mellomrom. Kursene holdes av Per Erik Pedersen og Per Hansen, begge statsautoriserte revisorer med arbeidssted PricewaterhouseCoopers. 

2 - Økonomi: Vi har 2 kurs i økonomiforståelse hvert semester. Disse kursene er blant JUS’ aller best evaluerte kurs, et pedagogisk svært godt tilrettelagt kurs over to dager. Hvert annet år avholdes et oppfølgingskurs. Kursene holdes av bedriftskonsulent Jon Barstad. 

 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget