Frokostkurs: Forretningshemmeligheter

Ta frokosten din på Juristenes hus denne morgenen og bli faglig oppdatert om reguleringen rundt forretningshemmeligheter. 

Meld meg på

Tid

6. jun.

Påmeldingsfrist: 23. mai.

Fortsatt ledige plasser

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 000 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

I dette frokostkurset vil Nina Charlotte Lindbach og Magnus Melsom fra Advokatfirmaet Haavind se nærmere på hva som utgjør forretningshemmeligheter og hvilket vern slik informasjon har, og hvordan virksomheter kan gå frem for å sikre seg rettighetene. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig know-how og forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot rettsstridig tilegnelse, bruk og videregivelse ble vedtatt 8. juni 2016, og det vil i foredraget også ses nærmere på hvilken betydning direktivet får for beskyttelsen av forretningshemmeligheter etter norsk rett. 

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som kan komme i befatning med juridiske problemstillinger knyttet til forretningshemmeligheter

Program

8:00 Frokost og registrering
8:30 Forretningshemmeligheter

Beskyttelse for forretningshemmeligheter gir virksomheter et insentiv for innovasjon, og i foredraget ser vi nærmere på hva som utgjør forretningshemmeligheter og hvilket vern slik informasjon har, og hvordan virksomheter kan gå frem for å sikre seg rettighetene. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig know-how og forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot rettsstridig tilegnelse, bruk og videregivelse ble vedtatt 8. juni 2016, og det vil i foredraget også ses nærmere på hvilken betydning direktivet får for beskyttelsen av forretningshemmeligheter etter norsk rett. 

Advokat, Nina Charlotte Lindbach,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokatfullmektig, Magnus Melsom,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

9:15 Pause
9:30 Spørsmålsrunde Advokat, Nina Charlotte Lindbach,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokatfullmektig, Magnus Melsom,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

10:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Patent-, varemerke- og designrett

JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i november hvert år, i Larvik. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige- og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder nedenfor på mobil 48204565 eller epost mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November