Frokostkurs: Forsvarlig egenkapital

- Samspillet mellom verdivurderingsmetodikk og juridiske rammeverk

Meld meg på

Tid

3. mai.

Påmeldingsfrist: 26. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 650 NOK

Andre: 1 200 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset fokuserer på forsvarlighetsnormen som gjelder for egenkapitalen i et selskap, og viser hvordan verdien av egenkapitalen påvirkes direkte av juridiske rammebetingelser og juridiske vurderinger.

Eksempelvis vil likviditetsproblemer kunne forsterke en allerede negativ verdiutvikling, både som følge av økt risiko og på grunn av negative effekter på den ordinære driften. Kurset belyser hvordan slike effekter er forankret i grunnleggende verdivurderingsmetodikk, og peker også på skillet mellom reell (verdijustert) egenkapital og bokført egenkapital.

Andre temaer som behandles inkluderer blant annet styreansvar og styrets handleplikt ved sviktende lønnsomhet, betydningen av fortsatt drift-forutsetningen i regnskapsloven (for størrelsen på bokført egenkapital), mv.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister innenfor blant annet insolvens- og restrukturering, corporate/selskapsrett, in-house advokater i banker/kredittinstitusjoner, m. fl.

Program

8:00 Velkomstkaffe og registrering
8:30 Forsvarlig egenkapital – Samspillet mellom verdivurderingsmetodikk og juridiske rammeverk

 • Bokført EK vs. reell (verdijustert) EK
 • Nærmere om forsvarlighetsnormen
  • Hvor stor «buffer» skal EK representere?
  • Hvilke tap eller negativ utvikling må kunne påregnes?
  • Sammenhengen med fortsatt drift-forutsetningen (jf. Regnskapsloven)
   • Er EK automatisk forsvarlig dersom man har grunnlag for å legge til grunn fortsatt drift?
 • Hvilken betydning har likviditetsproblemer for EK-verdien?
 • Hva med EK-verdien dersom det er usikkerhet om grunnlaget for fortsatt drift?
 • Styrets handleplikt => Hva utløser denne og hva må styret gjøre?
 • Ved likviditetsproblemer antas styret å ha plikt til å foreta en beregning av verdijustert egenkapital
  • Denne skal gjøres med og uten hensyntagen til relevante tiltak
Partner, Simen Weiby,
KWC AS

Advokat, Johan Henrik Nossum,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

Advokat, Cecilie Amdahl,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

9:20 Pause
9:30 Forsvarlig egenkapital – Samspillet mellom verdivurderingsmetodikk og juridiske rammeverk fortsetter Partner, Simen Weiby,
KWC AS

Advokat, Johan Henrik Nossum,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

Advokat, Cecilie Amdahl,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

10:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Selskapsrett

Fagutvalget for selskapsrett arrangerer årlig ajourføringskurs, herunder Det årlige selskapsrettskurset som avholdes under Advokatenes fagdager i Oslo, samt Den årlige selskapsrettskonferansen i Stavanger. I tillegg arrangeres grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om Grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og offentlige selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.  

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober