Frokostkurs i erstatning for kapitalinntekter i lys av utbytte II dommen

Meld meg på

Tid

6. des.

Påmeldingsfrist: 18. nov.

Fortsatt ledige plasser

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kapitalinntekters erstatningsrettslige vern i lys av HR-2019-1969-A (EY-partnerdommen).

Spørsmålet om skadelidtes vern for tap i kapitalinntekter ved skade på ervervsevnen er omdiskutert og dels uavklart. I foredraget vil lagdommer dr. juris Bjarte Askeland oppsummere og analysere rettstilstanden i lys av den nylig avsagte Høyesterettsdommen. Advokat Arne Johan Dahl fra Regjeringsadvokaten var statens prosessfullmektig i saken og vil komme med sine kommentarer til dommen

Program

8:00 Registrering og frokost
8:30 Lagdommer i Gulating Lagmannsrett, Bjarte Askeland,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

9:15 Pause
9:30 Kommentarer fra Arne Johan Dahl og diskusjon Advokat, Arne Johan Dahl,
Regjeringsadvokaten

10:15 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars

April