Frokostkurs: Juss for skoleledere

Ta frokosten din på Juristenes hus denne onsdagen. Et relevant kurs om du er skoleleder, jobber i departement, direktorat, er advokat som har utdanningssaker, eller er ikke-jurist som arbeider med og har erfaring fra feltet!

Meld meg på

Tid

6. jun.

Påmeldingsfrist: 15. mai.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 650 NOK

Andre: 650 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Skoleledernes hverdag er mangfoldig, interessant og krevende. Mye av det arbeidet som utføres krever god kunnskap om lover, forskrifter, rundskriv og tariffavtaler. Dette frokostkurset springer ut fra boken Juss for skoleledere som nylig har kommet ut i ny utgave. I boken gjennomgås aktuelle lover og forskrifter innenfor skolejussen belyst med eksempler og rettspraksis.

På dette frokostkurset tar to av forfatterne oss med inn i noen utvalgte emner innenfor to overordnede temaer;

1) Opplæringslovens krav til et trygt skolemiljø i de nye bestemmelsene i opplæringsloven kap. 9A og

2) skolen som arbeidsgiver med fokus på ansettelser og krav til fast ansettelse, rektor/skoleiers styringsrett og oppsigelse på grunn av mngelfulle arbeidspresentasjoner.

Begge foredragsholderne jobber som jurister i Utdanningsetaten i Oslo kommune og de vil bygge på sine erfaringer som rådgivere for skoleledere og som representanter for skoleieier.

Kurset vil ha en praktisk tilnærming og passer godt både for jurister og for ikke-jurister som jobber som skoleledere, representanter for skoleieere eller med skole- og utdanningsrettslige problemstillinger.

Hvem passer kurset for?

Skoleledere, skoleiere, lærere, ansatte i departement, direktorat, fylkesmannsembetene, saksbehandlere på kommunenivå, kommuneadministrasjon, kommuneadvokater, advokater som har utdanningssaker, andre med annen fagbakgrunn som arbeider med eller har interesse for utdanningsfeltet.

Program

8:00 Registrering og velkomstkaffe
8:30 Rektor/skoleeier som ansvarlig for elevenes skolemiljø med fokus på opplæringsloven 9A

  • Elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø – en innføring i de nye reglene i opplæringsloven kapittel 9A
Juridisk rådgiver, Anette Kopp,
Oslo kommune - Utdanningsetaten, Oslo

Juridisk rådgiver, Astrid Minutella Moe,
Oslo kommune - Utdanningsetaten, Oslo

9:15 Pause
9:30 Rektor/skoleeier som arbeidsgiver, utvalgte temaer:

  • Ansettelser, herunder krav på fast ansettelse etter 3- og 4-årsregelen
  • Rektor/skoleeiers styringsrett
  • Oppsigelse på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner, herunder krav til dokumentasjon
Juridisk rådgiver, Anette Kopp,
Oslo kommune - Utdanningsetaten, Oslo

Juridisk rådgiver, Astrid Minutella Moe,
Oslo kommune - Utdanningsetaten, Oslo

10:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde, og har ingen fast avgrensning men tar opp alle rettsområder/rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. 

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torgeir Lie Storberget på tls@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget