Frokostkurs om boken «Tale eller tie»

Vi ser på sammenhengen mellom avvergeplikten i strafferetten, helsepersonells taushetsplikt, og rett- og plikt til å varsle om taushetsbelagte forhold.

Meld meg på

Tid

5. jun.

Påmeldingsfrist: 31. mai.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 650 NOK

Andre: 1 200 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi gjennomgår blant annet når regler om taushetsplikt må vike for rett og plikt til å varsle om alvorlige forestående lovbrudd, om uskyldige er tiltalt eller dømt og om at barnevernet bør undersøke om et barn er utsatt for omsorgssvikt.

Professor Morten Holmboe har gitt ut boken «Tale eller tie: Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser» ved Gyldendal i 2017.

Hvem passer kurset for?

Yrkesutøvere med taushetsplikt, advokater og andre jurister som bistår i spørsmål om grensen mellom taushetsplikt og avvergingsplikt, påtalejurister og dommere

Program

8:15 Velkomstkaffe og frokost
8:30 Tale eller tie ?

Sammenhengen mellom avvergeplikten i strafferetten, helsepersonells taushetsplikt, og rett- og plikt til å varsle om taushetsbelagte forhold

Professor Ph.D, Morten Holmboe,
Politihøgskolen (PHS), Oslo

10:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

Juni