Frokostkurs: Store endringer i avhendingsloven (Bergen)

Pågår

Tid

18. mar.

Påmeldingsfrist: 1. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

2 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 000 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Avhendingsloven har i det vesentlige stått uendret siden ikrafttredelsen i 1993. I Prop. 44 L (2018-2019) er det foreslått svært betydelige endringer i loven, under overskriften "Tryggere bolighandel". I foredraget presenterer først professor Harald Anderssen lovforslaget. Deretter kommer han med skarp kritikk av lovforslaget og påviser hvorfor det fører til en mer utrygg bolighandel. Frokostkurset avholdes også i Oslo. Se egen påmelding for dette. 

Hvem passer kurset for?

Privatpraktiserende advokater, eiendomsmeglere, eierskifte- og boligkjøperforsikringsselskapene.

Program

8:00 Frokost og registrering
8:30 Foredraget starter

Avhendingsloven har i det vesentlige stått uendret siden ikrafttredelsen i 1993. I Prop. 44 L (2018-2019) er det foreslått svært betydelige endringer i loven, under overskriften "Tryggere bolighandel". I foredraget presenterer først professor Harald Anderssen lovforslaget. Deretter kommer han med skarp kritikk av lovforslaget og påviser hvorfor det fører til en mer utrygg bolighandel

Professor Ph.D., Harald Benestad Anderssen,
Handelshøyskolen BI, Oslo

9:15 Pause
9:25 Foredraget fortsetter

Tid til spørsmål og diskusjon

10:00 Frokostkurset avsluttes
Skriv ut hele programmet

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på tlf: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai