Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett

Få med deg den løpende utviklingen og sentrale emner innen entrepriseretten. 

Meld meg på

Tid

23. – 24. nov.

Påmeldingsfrist: 26. okt.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har fokus på rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør. Hovedvekten legges på sentrale emner innenfor entrepriseretten. På kurset behandles næringskontrakter hvor NS 8405 vil være sentral. Kurset fanger for øvrig opp den løpende utviklingen på rettsområdet.

Hvem passer kurset for?

Kurset henvender seg til alle som ønsker å skaffe seg innsikt i problemstillinger med henblikk på administrasjon, gjennomføring og forretningsførsel av byggeforetak. Aktuelle kursdeltakere vil være stat, kommune og private bedrifter med behov for innsikt relatert til bygg- og anleggsarbeid for den enkelte etat/bedrift, samt for privatpraktiserende advokater og advokatfullmektiger.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Prosjektorganisering og funksjonsfordeling

 • Rettslige problemområder
 • Organisering av prosjekter
 • Entrepriseformer - fordeler og ulemper
Advokat, Andreas Rostveit,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

10:00 Pause
10:15 Forsinkelse og forsinkelsesansvar

 • Betydning av fiksering og byggetidenslengde
 • Forhold som kan gi entreprenøren krav på forlenget byggetid
 • Krav til varsel fra entreprenøren
 • Erstatningsutmåling etter alminnelige rettsregler og dagmulkt
 • Heving som følge av forsinkelse
Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Forsinkelse og forsinkelsesansvar fortsetter
13:45 Pause
14:00 Mangler og mangelsansvar

 • Kravene til kontraktsarbeid
 • Risikospørsmål
 • Mangelssanksjonene
 • Reklamasjonsreglene
Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

16:30 Slutt dag 1
9:00 Endringer og tillegg - varsling Advokat, Thomas Strømbom,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

9:45 Pause
10:00 Endringer - tillegg og fradrag

 • Hva er endringsarbeid
 • Prosedyren
 • Oppgjørsreglene
 • Avbestilling
 • Fastsettelse av vederlagsjusteringer
Advokat, Thomas Strømbom,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

10:45 Pause
11:00 Endringer - tillegg og fradrag fortsetter Advokat, Thomas Strømbom,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Overtakelse og sluttoppgjør

 • Overtakelsesforretning
 • Virkning av overtakelse
 • Retten til å nekte overtakelse
 • Delovertakelse
 • Sluttoppgjør - NS 8405 punkt 33
Advokat, Morten Gran,
Pacta Advokatfirma AS, Oslo

14:15 Pause
14:30 Tvisteløsning

 • Standardens system
 • Kan bruk av oppmann vinne innpass?
 • Voldgift eller domstolsbehandling
 • Regelverket i NS 8405 jf. punkt 43 m. fl.
Advokat, Andreas Rostveit,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

15:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Byggekontrakter og entrepriserett

Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe på mobil: 901 04 650 eller ejr@jus.no.

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

 • E-kurs

  Byggekontrakter og entrepriserett

  Ajourføringskurs / 9 juridiske timer

  NYTT KURS