Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett

Få innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til administrasjon, gjennomføring og forretningsførsel av byggforetak. Her vil du få nødvendig grunnkunnskap og oppdatert rettspraksis innen entrepriseretten.

Meld meg på

Tid

14. – 15. nov.

Påmeldingsfrist: 17. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabels gate 16, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har fokus på rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør. Hovedvekten legges på sentrale emner innenfor entrepriseretten. På kurset behandles næringskontrakter hvor NS 8405 vil være sentral. Kurset fanger for øvrig opp den løpende utviklingen på rettsområdet.

Hvem passer kurset for?

Kurset henvender seg til alle som ønsker å skaffe seg innsikt i problemstillinger med henblikk på administrasjon, gjennomføring og forretningsførsel av byggforetak. Aktuelle kursdeltakere vil være stat, kommune og private bedrifter med behov for innsikt i spørsmål relatert til bygg- og anleggsarbeid for den enkelte etat/bedrift, samt for privatpraktiserende advokater og advokatfullmektiger.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Prosjektorganisering og funksjonsfordeling

 • Rettslige problemområder
 • Organisering av prosjekter
 • Entrepriseformer - fordeler og ulemper
Advokat, Andreas Rostveit,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

10:00 Pause
10:15 Forsinkelse og forsinkelsesansvar

 • Betydning av fiksering og byggetidenslengde
 • Forhold som kan gi entreprenøren krav på forlenget byggetid
 • Krav til varsel fra entreprenøren
 • Erstatningsutmåling etter alminnelige rettsregler og dagmulkt
 • Heving som følge av forsinkelse
Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Forsinkelse og forsinkelsesansvar fortsetter
13:45 Pause
14:00 Mangler og mangelsansvar

 • Kravene til kontraktsarbeid
 • Risikospørsmål
 • Mangelssanksjonene
 • Reklamasjonsreglene
Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

16:30 Slutt dag 1
9:00 Endringer og tillegg - varsling Advokat, Reidar Lunde,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

9:45 Pause
10:00 Endringer - tillegg og fradrag

 • Hva er endringsarbeid
 • Prosedyren
 • Oppgjørsreglene
 • Avbestilling
 • Fastsettelse av vederlagsjusteringer
Advokat, Reidar Lunde,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

10:45 Pause
11:00 Endringer - tillegg og fradrag fortsetter Advokat, Reidar Lunde,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Overtakelse og sluttoppgjør

 • Overtakelsesforretning
 • Virkning av overtakelse
 • Retten til å nekte overtakelse
 • Delovertakelse
 • Sluttoppgjør - NS 8405 punkt 33
Advokat, Morten Gran,
Pacta Advokatfirma AS, Oslo

14:15 Pause
14:30 Tvisteløsning

 • Standardens system
 • Kan bruk av oppmann vinne innpass?
 • Voldgift eller domstolsbehandling
 • Regelverket i NS 8405 jf. punkt 43 m. fl.
Advokat, Andreas Rostveit,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

15:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
13. – 14. nov. Kr 1 740 / 14. – 15. nov. Kr 1 740

Rom/frokost betales direkte til hotellet ved avreise.

Byggekontrakter og entrepriserett

Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe på mobil: 901 04 650 eller ejr@jus.no.

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget