Hvitvasking

Det er en økende profesjonalisering av hvitvasking fra økonomisk kriminalitet, derunder bruk av mellomledd som revisorer og advokater. Unngå å bidra til plassering, tilsløring og integrering av utbytte fra straffbare handlinger - få oversikt over hvitvaskingsregelverket og hvordan dette skal etterleves.

Andre juridiske kurs

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.


Mer informasjon om fagutvalget