Innføring i bygningsrett

Bygg nettverk innen fagområdet og få en god innføring i byggesaker!

Meld meg på

Tid

14. feb.

Påmeldingsfrist: 17. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, LILLESTRØM

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er ment for de som er nyansatt i kommuner og fylker eller de som skal starte å jobbe med plan og byggesaker. Foredragsholderne skal blant annet gå gjennom søknadplikt, søknadsprosesser, materielle krav og roller i byggesaker.

Kurset har også til formål å få deltakere til å bygge nettverk innenfor det område de har begynt å jobbe med. 

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker innføring i byggesaker med ingen eller lite forkunnskaper.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Plan og bygningslovens systematikk og inndeling

 • Formål med loven
 • Hvor står hva?
 • Forskriftene
 • Arealplaner

 

 

Seniorrådgiver, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

10:15 Tiltak, søknadsplikt og unntak

 • Hvilke tiltak omfattes av byggesaksbestemmenselen?
 • Søknadsplikt
 • Søknadsplikt med krav om anvarlig foretak
 • Søknadsplikt som tiltakshaver selv er ansvarlig for
 • Unntak for søknadsplikt
Seniorrådgiver, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

11:00 Pause
11:15 Søknadsprosessen

 • Søknad, rammetillatelse og igangsettingstillatelse
 • Nabovarsling
 • Kommunens vurdering - " ytre og indre rammer"
 • Privatrettslige forhold

 

 

 

 

Advokat, Anders Evjenth,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Roller i byggesaken- ansvarlig foretak

 • Tiltakshaver 
 • Ansvarlige foretak. 
 • Forholdet til entreprise

 

Advokat, Anders Evjenth,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

13:45 Pause
14:00 Materielle krav til tiltaket

 • Oppfyllelsen av krav i plan
 • Krav i plan- og bygningsloven
 • Krav i forskrift
 • Dispensasjon

Foreleser blir publisert senere 

Advokat, Erik Greipsland,
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven

 • Tilsyn
 • Pålegg
 • Tvangsmulkt og forelegg
 • Overtredelsesgebyr
 • Straff 
Advokatfullmektig, Gerd Elisabeth Fredheim Faanes,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

15:45 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Bygnings- og reguleringsrett

Hvert år i oktober arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som legges til Trondheim eller Bergen. I tillegg legges det opp kurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar