Innføring i helserett

Har du begynt eller skal begynne å jobbe med helserett? Her får du en innføring i de viktigste emnene innen sentrale helserettslige lover.

Meld meg på

Tid

11. apr.

Påmeldingsfrist: 8. apr.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi en oversikt over prinsipper, reguleringssystem og de viktigste rettigheter og plikter i sentrale lover som pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og tjenestelovene for kommunalhelsetjenesten og spesialisthelstetjenesten. 

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker innføring i helseretten med ingen eller lite forkunnskaper.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Introduksjon ved kursleder
9:10 Hva er helserett? Oversikt, prinsipper og kilder Forsker, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

10:25 Pause
10:40 Styring av helsetjenesten og sentrale plikter innenfor helseretten Forsker, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

11:40 Lunsj
12:40 Pasienters rett til helsetjenester Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

13:25 Pause
13:40 Informasjonsplikter - kravet til samtykke Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

14:25 Pause
14:40 Frivillighet og tvang - oversikt over tvangsreglene i helseretten Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

15:25 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget