Innføring i konkurranserett

Kunnskap om konkurranseretten er sentralt for alle jurister som arbeider med spørsmål knyttet til markeder og regulering av det. Her får du en god innføring i og oversikt over regelverket.

Meld meg på

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 14. des. 2020

Ajourført: 14. des. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 2 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 100 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

E-kurset gir en grunnleggende forståelse for grunnpilarene i konkurranseretten. Konkurranseretten er markedets grunnlov, det er konkurranseretten som avgjør om en transaksjon blir godkjent av konkurransemyndightene eller ikke. Dette e-kurset vil gå gjennom de elementære reglene i rettsområdet. I tillegg gjennomgås regler om hvordan grensene kan settes for foretak som har dominerende stilling i et marked, og hvordan dette kan håndteres.

Kurset vil gi tips og råd både for avverge konflikter og godkjenne transaksjoner i et konkurranserettslig perspektiv. 

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som har begynt å jobbe med konkurranserettslige spørsmål. Kurset er også relevant for økonomer med interesse for konkurranserett

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Konkurransebegrensningsrett
 • Tre hovedpilarer
 • Håndheving
 • Materielle regler harmonisert
 • Rettskildebildet
 • Markedsavgrensning
Advokat, Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Leksjon 2: Misbruk av dominerende stilling

 • Oversikt
 • Dominans
 • Misbruk
 • Objektiv begrunnelse
 • Eksempler
Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 3: Fusjonskontroll

 • Oversikt
 • Meldepliktsreglene
 • Konkurransetilsynets saksbehandling
 • Materielle inngrepsvilkår
Advokatfullmektig, Annette Greve,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Advokat, Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Leksjon 4: Samarbeidsforbudet

 • Oversikt
 • Samarbeidskriteriet
 • Konkurransebegrensningskriteriet (formål/virkning)
 • Unntak
Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 5: Håndhevelse og sanksjoner

 • Oversikt, aktører og kompetansefordeling
 • Tilsynets virkemidler
 • Etterforskning
 • Privat håndhevelse
Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 6: Konkurranseanalyse i praksis

 • Utgangspunkter 
  • Forholdet jus/økonomi
  • Konkurranseanalysen
 • Case study: Gresvig/Sport1
Advokat, Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Advokatfullmektig, Annette Greve,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 14. des. 2020

Ajourført: 14. des. 2020

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra «Det årlige konkurranserettskurset» om høsten  og "Det årlige statsstøttekurset" om våren til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs