Innføring i odels- og åsetesrett

Trenger du et overblikk og innsikt i odelsretten? På dette kurset får du en innføring i rettsområdet!

Meld meg på

Tid

12. – 13. nov.

Påmeldingsfrist: 13. okt.

Timer

13 juridiske timer / 5 eiendomstimer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 750 NOK

Andre: 8 250 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Noen har fragmentarisk kunnskap om odelsretten og trenger systematisk overblikk og innsikt. Andre har ikke forutgående kunnskap, men interesse for rettsområdet og et behov for å forstå kontekst og sammenheng. Målet med kurset er å innfase nye jurister i odelsretten med sikte på at de kan ta odelssaker etterhvert. 

Hovedvekten legges på teoretisk innføring, men det vil i tillegg bli lagt opp til dialog og enkelte korte praktiske øvelser.

Deltakerantallet er begrenset.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, andre jurister og jordskiftere, som har behov for systematisk overblikk over odelsretten.

Program

9:30 Registrering og lett bevertning
10:00 Odelslovens systematikk og inndeling

 • Sondringen mellom odels- og åsetesrett. Når aktualiseres rettene

 

Advokat, Trine Buttingsrud Mathiesen,
Advokatene Buttingsrud & Co DA, Hønefoss

Advokat, Erlend Stabell Daling,
Bondelagets Servicekontor AS, Oslo

10:15 Eiendommen og arealkravet

 • Dagens regler
 • Overgangsreglene og vurderingstemaer frem til 1. juli 2029

 

11:00 Pause
11:15 Odelsslekten og åsetesslekten §§ 7 - 10
11:45 Pause
12:00 Odelsprioriteten og åsetesprioriteten §§ 12 - 15

 • Dagens regler
 • overgangsreglene
 • Arbeidsoppgaver
13:00 Lett lunsj
13:45 Tilleggsjord, makeskifte og sameie, §§ 12 - 15
14:30 Pause
14:45 Viktige unntak

 • §§ 11 og 25, §§ 6, 23 og 24 jf. §§ 3 - 5 
15:45 Pause
16:00 Odelsløsning og løsningsfristen

 • §§19, 40-48 og 26, §§ 34 - 36
 • Skifteloven § 62 (og omtale av ny lov)
 • Overgangsreglene
17:00 Oppsummering og takk for i dag
9:00 Interpellasjon §§ 20 - 20c
9:45 Pause
10:00 Rimelighetsvurderingen, odelsmisbruk
11:00 Pause
11:15 Skjønsspørsmål

 • Odelstakst og åsetestakst
 • Avløsing av heftelser
12:00 Lett lunsj
12:45 Etteroppgjør
13:30 Pause
13:45 Etteroppgjør fortsetter
14:30 Pause
14:45 Odelsprosessen
15:15 Takk for i dag og "sjekk ut"
Skriv ut hele programmet

Tingsrett

 JUS tilbyr "Det årlige tingsrettskurset" hver vinter. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Vi tilbyr også hvert år et innpføringskurs i jordskifte.JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs