Innføring i personvern – vår

Her får du en oversikt over de viktigste kravene til behandling av personopplysninger etter dagens regler, samt hva som blir nytt med EUs personvernforordning (GDPR).

Tid

20. mar.

Påmeldingsfrist: 16. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir deg en innføring i sentrale krav til behandling av personopplysninger. Få overblikk over de viktigste reglene som gjelder i dag og under EUs personvernforordning (GDPR) fra mai 2018. 

Dette er et kurs som gir deg oversikt over de sentrale kravene som følger av dagens regler og hva som er nytt med EU personvernforordning (GDPR). Kurset gir gjennom praktiske eksempler grundig innføring i regelverkets grunnprinsipper, begreper og systematikk. Siktemålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å sikre etterlevelse av personvernregelverket i forbindelse med de vanligste former for behandling av opplysninger om ansatte, kunder og borgere. 

Til å vise deg vei i regelterrenget har vi hentet de beste fra de forskjellige aktører på personvernområdet. Møt Line Coll fra Statoil, Lars Vinden fra Telia, Thomas Olsen fra Simonsen Vogt Wiig og Signhild Blekastad fra Datatilsynet - alle praktikere som vet hvor skoen trykker.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger. Kurset er lagt opp til også å passe for deltakere med ingen eller begrenset erfaring med håndtering av personvernproblemstillinger.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Velkommen ved kurslederne
9:10 Oversikt over regelverk og begreper

 • Kort oversikt over gjeldende regelverk
 • Nye personvernregler og bakgrunn for disse
 • Personvernprinsippene
 • Sentrale begreper
 • Tilsynsordninger
Seniorrådgiver, Signhild N. Blekastad,
Datatilsynet, Oslo

9:45 Pause
10:00 Grunnvilkår for behandling av personopplysninger

 • Formålsbestemt behandling
 • Rettslig grunnlag
Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Grunnvilkår for behandling av personvernopplysninger (fortsetter)

 • Særlig om samtykke som behandlingsgrunnlag
 • Praktisk tips knyttet til innhenting av samtykke
Personvernansvarlig, Lars Vinden,
Telia Norge AS, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Registrertes rettigheter

 • Rett til informasjon
 • Rett til innsyn, retting, sletting og å motsette seg behandling
 • Dataportabilitet
 • Praktiske eksempler på oppfyllelse av ansattes rettigheter og kunders rettigheter
Personvernansvarlig, Lars Vinden,
Telia Norge AS, Oslo

13:30 Pause
13:45 Bruk av databehandler og overføring av personopplysninger

 • Avklaring av roller og ansvar
 • Krav til databehandleravtale
 • Særlig om bruk av skytjenester
 • Gjennomføring av risikovurdering
 • Hovedreglene for overføring
 • Oversikt over sentrale overføringsgrunnlag
Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Plikt til å demonstrere etterlevelse og etterlevelse i praksis

 • Internkontroll
 • Oversikt over behandlinger
 • Personvernutredning (DPIA) og konsultasjonsplikt
 • Innebygd personvern
 • Krav til informasjonssikkerhet
 • Implementering i praksis
Advokat, Line Coll,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

15:45 Avrunding og spørsmål
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

Hver høst arrangerer JUS Det årlige personvernkurset der programmet er utarbeidet i samarbeide med fagutvalget i personvern. Dette kurset samler mange deltakere og har tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg arrangerer JUS flere kurs i løpet av året.

 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

September