Innføring i planlegging etter plan- og bygningsloven

Meld meg på

Tid

4. feb.

Påmeldingsfrist: 7. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, LILLESTRØM

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er ment for de som er nyansatt i kommuner og fylker eller de som skal starte å jobbe med plan og byggesaker. Foredragsholderne skal blant annet gå gjennom lovens systematikk, plansaker og midlertidig forbud. Kurset har også til formål å få deltakere til å bygge nettverk innenfor det område de har begynt å jobbe med. 

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker innføring i plansaker med ingen eller lite forkunnskaper.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Plan og bygningslovens systematikk og inndeling Plansystem og planhierarki

 

 • Formål med loven. Lov planer og forskrifter. Hvor står hva?  
 • Kilder i planleggingen, politikk, jus og delegasjon
 • Statlige føringer (statlig retningslinjer og bestemmelser, statlig reguleringsplan)
 • Regionale planer
 • Kommuneplan, kommunedelplan og kommunal planstrategi
 • Reguleringsplan - områderegulering og detaljregulering
 • Virkningen av kommunale planer
 • Særlig om forholdet mellom kommuneplan og reguleringsplan
 • Litt om konskvensutredninger

 

Planlegger/Jurist, Lene Kjemphol Loy,
Opus Bergen AS

10:45 Pause
11:00 Saksbehandlingsreglene med vekt på private detaljreguleringer

 

 • Planinitiativ - oppstartsmøte og kunngjøring oppstart av planarbeid
 • Kommunens mulighet til å stanse planinitativet
 • Utarbeidelse av planforslag
 • Kommunens mulighet til å avvist planforslaget
 • Offentlig ettersyn
 • Merknadsbehandling
 • Vedtak av reguleringsplan
 • Klage
 • Litt om innsigelse, endring og oppheving av plan
 • Mindre vesentlige endringer 

 

Seniorrådgiver, Mathias Bjornes,
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Litt om viktige plantema

 • Reguleringskartet som juridisk dokument
 • Arealformål og hensynssoner
 • Høyde, plassering og grad av utnytting
 • Reguleringsbestemmelser
 • Rekkefølgebestemmelser
 • Planbeskrivelsen
 • Tolkning av planer (også eldre planer)
Advokat, Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

13:45 Pause
14:00 Gjennomføring av plan som en viktig forutsetning

 • Etablering av offentlig infrastruktur, ekspropriasjon og refusjon
 • Utbyggingsavtaler
 • Dispensasjon 
Advokat, Tone Ingrid Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

14:45 Pause
15:00 Midlertidig forbud mot tiltak

 

Senioradvokat, Jannike Nilsen,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

15:45 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Bygnings- og reguleringsrett

Hvert år i oktober arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som legges til Trondheim eller Bergen. I tillegg legges det opp kurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar