Innføringskurs i IT-rett og det lokale stammespråket

Oppstart i dag

Tid

18. sep.

Påmeldingsfrist: 20. aug.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 150 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Advokater, internjurister, dommere og andre som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med IT-rett må kjenne til både begrepene, teknikken og de mest grunnleggende reglene. IT-retten involverer grensesnitt mellom juss-, informasjonsteknologi, og næringslivet. Kurset vil gi en innføring i de mest nødvendige begrepene og en oversikt over avtaletyper, de viktigste standardavtalene og andre deler av regellandskapet.

«Innføringskurs i IT-rett og det lokale stammespråket» blir holdt for andre gang i år etter meget gode tilbakemeldinger i fjor.  

Kurset er det første i en serie på to kurs. Påbyggingskurset går i vårsemesteret.

Hvem passer kurset for?

Advokater, saksbehandlere, dommere og andre som skulle få befatning med IT-rett.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 IT-bransjens stammespråk - og litt om teknikken

For å kunne gi råd om IT, må man forstå teknikken. Advokat Foss gir deg et lynkurs i de viktigste begrepene og sammenhengene. 

Advokat, Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma As, Oslo

10:15 Pause
10:30 Juridisk og strategisk overblikk

Hva du må vite for å kunne begynne å rådgi om IT-rett?

 

Advokat Foss gir deg et overblikk over rettsområdet, og et utvalg feller du bør unngå.

Advokat, Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma As, Oslo

11:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

IKT

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Martin Seglen Baadshaug på mobil: 482 04565 eller epost mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs