Insolvens i entrepriseforhold

Her får du både entrepriserettslig og konkursrettslig perspektiv på problemstillingene som oppstår ved insolvens i entrepriseforhold.

Tid

15. mar.

Påmeldingsfrist: 14. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Sted

D/S Louise, Stranden 3 (Aker brygge), OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 2 050 NOK

Andre: 3 100 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset gjennomgår problemstillinger som oppstår både før og etter at hovedentreprenøren får betalingsproblemer, og hvordan hovedentreprenøren skal forholde seg ved økonomiske problemer hos underentreprenører og byggherrer.

Kurset vil behandle problemstillingene både fra et entrepriserettslig og et konkursrettslig perspektiv.

Kurset passer for både advokater som jobber med disse problemstillinger og jurister i bransjeforbund og hos entreprenører, underentreprenører og byggherrer som møter insolvensproblematikk, samt jurister som jobber med konkurs og insolvensproblematikk som bostyrere eller panthavere.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for både advokater som jobber med disse problemstillinger og jurister i bransjeforbund og hos entreprenører, underentreprenører og byggherrer som møter insolvensproblematikk, samt jurister som jobber med konkurs og insolvensproblematikk som bostyrere eller panthavere.

Program

13:30 Velkomstkaffe og registrering
14:00 Kurset behandler følgende temaer/problemstillinger

  • Hvilke rettigheter har underentreprenøren og hovedentreprenøren ved betalingsmislighold?
  • Hvilken risiko løper underentreprenør eller hovedentreprenør for omstøtelse, herunder hvilke grep man skal gjøre ved ulike betalingstilbud (ekstraordinær betaling)?
  • Hvordan skal man forholde seg til tilbud om transport av kontraktsforholdet før en konkurs?
  • Hvilken stansingsrett har man ved konkurs?
  • Hvilken rett har boet til å tre inn i entreprisekontrakten?
  • Hvordan står ulike sikkerhetsretter seg i konkurs?
  • Når og hvordan kan man overta prosjekter boet ikke trer inn i?

Det legges inn pauser med forfriskninger underveis.

Advokat, Kristoffer Aasebø,
Bull & Co Advokatfirma As, Oslo

Advokat, Tor Anthon Christiansen,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Tønsberg

17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområde er "Det årlige fordypningskurset i konkurs", som arrangeres hver forsommer i Kristiansand. Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de store møteplassene til JUS, med over 200 jurister og advokater til stede. I tillegg arrangeres jevnlig kurs i andre juridiske emner, som hører inn under dette fagområde. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller  ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Januar