IT-rett og det lokale stammespråket

Kanskje har du akkurat fått en it-problemstilling som må løses? Skal du gi råd i forbindelse med anskaffelse av en IT-løsning, eller kanskje er du dommer og har fått en tvist i fanget?
Dette kurset er for deg som ønsker å få en bedre forståelse av hva IT og IT-rett er.

Meld meg på

Tid

24. sep.

Påmeldingsfrist: 19. aug.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 150 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Advokater, saksbehandlere, dommere og andre som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med IT-rett må kjenne til både begrepene, teknikken og de mest grunnleggende reglene. IT-retten involverer en rekke grensesnitt mellom juss og informasjonsteknologi, samt har flere grenseflater mot næringslivet. Kurset vil gi de nødvendige grunnkunnskapene for å kunne påta seg slike oppdrag/håndtere IKT-rettslige problemstillinger. Dette kurset er blitt et fast innslag i JUS' portefølje.

Hvem passer kurset for?

Advokater, saksbehandlere, dommere og andre som skulle få befatning med IT-rett.

Program

8:00 Velkomstkaffe, frokost og registrering
8:30 IT-bransjens stammespråk - teknikken en IT-jurist må forstå Advokat, Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

9:15 Pause
9:30 Juridisk og strategisk overblikk Advokat, Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

10:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

IKT

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under det årlige IKT-rettskurset i mars hvert år. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs