Kollektiv arbeidsrett

Arbeider du med kollektiv arbeidsrett? Her kan du sikre deg at du får med deg både nyheter i rettsutviklingen og annet relevant stoff – det du trenger for å holde deg oppdatert.

Meld meg på

Tid

24. – 25. okt.

Påmeldingsfrist: 25. sep.

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Ishavshotel, Fredrik Langes gate 2, TROMSØ

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Det er igjen fordypningskursi kollektiv arbeidsrett. Kurset vil gi deg nyheter i rettsuviklingen og ta opp sentrale kollektive temaer og belyse rettslige utfordringer på de ulike fagtemaene. Det legges opp til synspunkter og meningsutveksling til de ulike fagtemaene.

«Dette kurset var helt strålende og holdt et fantastisk godt nivå!»
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Jurister i privat og offentlig sektor som arbeider med kollektiv arbeidsrett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Nyheter i rettsutviklingen Advokat, Margrethe Meder,
NHO, Oslo

Advokat, Håkon Angell,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

11:00 Pause
11:15 Forslag til endringer i arbeidstvistloven Advokat, Silje Stadheim Almestrand,
NHO Arbeidsrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Kollektiv arbeidsrett i Skandinavia Professor, Jur.Dr, Johann Mulder,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

14:00 Pause
14:15 Klarhetskravet

Ved tolkning av tariffavtaler uttales ofte at retten må falle ned på en løsning i disfavør av den part som burde ha uttalt seg klarere, som har utformet ordlyden mv. (klarhetskravet). Foredraget vil belyse i hvilket utstrekning dette anses som et selvstendig avgjørende moment, eller om det først og fremst fungerer som et støtteargument for det man likevel kan konkludere med på bakgrunn av tariffbestemmelsens ordlyd, forhandlingsbakgrunn eller andre tolkningsmomenter.

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

15:15 Pause
15:30 Streikerettens omfang etter ILO, EMK og EØS Advokat, Kurt Weltzien,
NHO, Oslo

Advokat, Lornts Nagelhus,
Landsorganisasjonen i Norge, Oslo

16:30 Slutt første kursdag
19:30 Felles middag
9:00 Regulering av minstelønn i Norge Advokat, Andreas Van Den Heuvel,
Landsorganisasjonen i Norge, Oslo

9:45 Pause
10:00 Ufravikelighet Professor, Stein Evju,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:30 Pause
11:50 Ettervirkninger Advokat, Tarjei Thorkildsen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Førsteamanuensis, Alexander Næss Skjønberg,
Handelshøyskolen BI, Oslo

13:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Ishavshotel, TROMSØ
23. – 24. okt. Kr 1 420 / 24. – 25. okt. Kr 2 450

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

April

November

September