Konkurranserett i transaksjoner

Meld meg på

Sted

Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy alle 2 (Auditoriet), OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 2 700 NOK

Andre: 3 300 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Konkurranserettslige spørsmål i forbindelse med transaksjoner kan være komplekse og vanskelige. Hvordan kan de konkurranserettslige aspektene håndteres på en optimal måte, og slik at transaksjonen «forstyrres» minst mulig. Dette kurset vil gi deg innsikt i de konkurranserettslige spørsmål som normalt oppstår i forbindelse med en transaksjon.

 

 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er primært ment for advokater, advokatfullmektiger, bedriftsjurister og andre som jobber med transaksjoner og som har behov for kunnskap om de konkurranserettslige spørsmål som kan oppstå i forbindelse med en transaksjon. Kurset vil også være egnet for konkurranserettsjurister som arbeider med transaksjoner

Program

14:30 Velkomstkaffe og registrering
15:00 Overordnet konkurranserettslig vurdering av transaksjoner

Foredragsholder vil gå gjennom de strategiske, prosessuelle og materielle vurderingene som bør gjøres på et tidlig stadium i en transaksjon.

Strategiske vurderinger vil omfatte hvordan konkurranserettslige forhold kan påvirke transaksjonens struktur og gjennomføring, samt strategi rundt evt. konkurransemelding.

Prosessuelle vurderinger vil særlig omfatte spørsmålet om en transaksjon er meldepliktig til konkurransemyndighetene og i så fall hvor.

Materielle vurderinger omfatter særlig risikoen for at konkurranse­myndighetene vil kunne gripe inn mot transaksjonen, herunder hvorvidt partene i kompliserte transaksjoner bør tilby såkalt avhjelpende tiltak.

Advokat, Stein Ove Solberg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat, Svein Terje Tveit,
Arntzen de Besche Advokatfrima AS, Oslo

15:30 Virksomhetsgjennomgang (due diligence)

 Denne delen av kurset handler først og fremst om hva man skal se etter med «konkurranserettslige briller» ved en virksomhetsgjennomgang.

I tillegg vil foredragsholderen si litt om de konkurranserettslige utfordringene som ligger i at selskap ser hverandre i kortene på denne måten, særlig dersom transaksjonen involverer konkurrenter. Det vil også bli gitt tips om hvordan slik informasjonsutveksling kan organiseres for å gå klar av konkurransereglene.

Advokat, Stein Ove Solberg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat, Svein Terje Tveit,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

16:00 Pause
16:10 Konkurransemeldingen – kontakt med konkurransemyndighetene

Dersom en transaksjon er meldepliktig, må det sendes melding til en eller flere konkurransemyndigheter. Denne delen av kurset vil omhandle arbeidet med en slik melding, herunder informasjonsinnhenting fra partene i transaksjonen, kontakt med konkurransemyndighetene, håndtering av ulike hendelser underveis i prosessen mv. 

Advokat, Stein Ove Solberg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat, Svein Terje Tveit,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

16:40 Konkurranserett i aksjekjøpsavtaler

Det er viktig at konkurranserettslige spørsmål reguleres i aksjekjøpsavtalen, for eksempel:
  •   Hvem skal lage og sende konkurransemeldingen og hvem skal medvirke; tidsfrister
  •  Hvordan skal ulike inngrep/utfall reguleres?
  • Hvor langt må partene gå i å medvirke til å få transaksjonen godkjent?
  •  Skal partene være forpliktet til å tilby avhjelpende tiltak for å få konkurransemyndighetenes godkjenning?
  •  Skadesløsholdelsesklausuler
  • Konkurranseklausuler

 

 

 

 

 

 

Advokat, Stein Ove Solberg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat, Svein Terje Tveit,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

17:20 Pause
17:30 Gjennomføringsforbudet

Meldepliktige transaksjoner kan ikke gjennomføres før konkurransemyndig­hetenes godkjenning foreligger. Dette innebærer noen konkurranserettslige utfordringer, og de rettslige rådgiverne kan bli utsatt for press fra parter som ønsker å «komme i gang» så raskt som mulig. Her trekker vi opp grensen mellom lovlig planlegging og ulovlig gjennomføring, herunder hvilken informasjon partene kan utveksle i denne fasen og hvordan. Vi ser også nærmere på synergidiskusjoner, og hvordan partene kan sikre at informasjonsutvekslingen er lovlig. 

 

Advokat, Beret Sundet,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

18:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra ajourføringskurset «Det årlige konkurranserettskurset» i Sandefjord, til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April