Kurs i samiske rettsspørsmål

Her behandles aktuelle temaer knyttet til rettsutviklingen i sameretten. Nye høyesterettsavgjørelser er blant annet på programmet.

Meld meg på

Tid

14. – 15. mar.

Påmeldingsfrist: 13. feb.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Hotel Alta, Løkkeveien 61, ALTA

Kursavgift

Medlemmer: 5 490 NOK

Andre: 5 490 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset holdes i Alta. Kurset tar opp sentrale og aktuelle temaer knyttet til samiske rettsspørsmål. Årets kurs følger opp de to sentrale Høyesteretts avgjørelsene,  Femundsaken og Nessebysaken.  Samiske parter i plan- og bygningsloven, jordskifterettens kompetanse, og faste poster knyttet til oppdatering på rettspraksis og sentrale regler. Kurset vil også gi en status på vindkraft og klimaendringenes betydning for reindriften.

Velkommen til et variert og faglig spennende kurs!

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister, dommere og advokater, samt jurister i forvaltningen. I tillegg alle som er interessert og ønsker bredere innsikt i sameretten. Reineiere og andre som i sitt arbeid har behov for kunnskap og å holde seg ajour i rettsutviklingen, vil ha nytte av å delta på kurset.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Gjennomgang av rettspraksis og regelendringer Advokat, Knut Helge Hurum,
Fend Advokatfirma da, Oslo

10:45 Pause
11:00 Oppdatering fra landbruksdirektoratet - aktuelle saker. Direktør Avdeling Reindrift, Liv Berit Hætta,
Landbruksdirektoratet

11:30 Pause
11:45 Et kritisk lys på Reindriftsloven

  • Fokus på regler i reindriftsloven der det er behov for lovendring eller nødvendig oppfølging fra forvaltningen 
Professor dr. juris, Kirsti Strøm Bull,
Universitetet I Oslo - Institutt for privatrett

12:30 Lunsj
13:30 Konsultasjonsloven Seniorrådgiver, Lill-Tove Voje Skorge,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

14:15 Pause
14:30 Femundsaken - Høyesteretts dom av 9. mai 2018

Saken gjaldt erstatningsansvaret i reindriftsloven. Høyesterett fastslår blant annet at reglene kan være i strid med grunnloven, og at de skal suppleres med skadeserstatningslovens regler. Dommen vil ha betydning i alle senere saker om erstatningskrav etter reindriftsloven. Den gir i tillegg rettslige avklaringer som er relevante også i andre tilfelle.

Advokat, Knut Helge Hurum,
Fend Advokatfirma da, Oslo

15:15 Pause
15:30 Nessebysaken - Høyesteretts dom av 9. mars 2018

Høyesterett tok i plenum stilling til om et bygdelag hadde rett til å forvalte de fornybare ressurser som deres bruksrett var knyttet til. Saken gir føringer for den videre rettighetskartleggingen i Finnmark, men vil også kunne være relevant i saker andre steder i landet.

Foreleser annonseres senere.

16:15 Pause
16:30 Samiske parter i plan- og bygningsretten

  • Innsigelser og sametingets rolle
  • Klage over planvedtak
Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

17:15 Kursslutt første kursdag
18:45 Avreise med buss til Sorrisniva Hotel Igloo for omvisning (Ta med varm jakke!) Middag kl 1900 på Sorrisniva Restaurant. Retur med buss kl. 22.30 til Scandic Hotel Alta
9:00 Jordskifteretten og reindrift

  • Jordskifteinstituttet slik det er etter jordskiftelova av 2013
  • Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften - rapport med forslag til nye oppgaver
Jordskiftelagdommer, Magne Reiten,
Frostating lagmannsrett

9:45 Pause
10:00 Norsk institusjon for menneskerettigheter - aktuelle problemstillinger Direktør, Adele Matheson Mestad,
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), Oslo

10:45 Pause
11:00 Erstatningsutmåling - utvikling i praksis

  • Protect Sapmis beregningsmodell

Foreleser annonseres senere

11:45 Pause
12:00 Vindkraft og reindrift

  • Vindkraft og konskevenser for reindrift

 

 

Forsker, Anna Skarin,
Sveriges Landbruksuniversitet

12:45 Pause
13:00 Klimaendringer og reindrift

  • Endinger i klima og økt bruk av foring som følge av tap av beitland/vanskelige beiteforhold
  • Endringer i klima og økt spredning eller endret utbredelse av infeksjoner

Fordragsholder vil være Professor Morten Tryland, Universitetet i Tromsø.

Professor, Morten Tryland,
Universitetet I Tromsø - Norges arktiske universitet

13:45 Kursslutt og avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Hotel Alta, ALTA
13. – 14. mar. Kr 1 440 / 14. – 15. mar. Kr 1 440

Rom/frokost betales direkte til hotellet ved avreise. Tre retters middag den 14. på Sorrisniva som forhåndsfaktureres fra JUS, kr 1000,-. Se egen påmelding.

Annet

Middag 14. mar. Kr 1 000

Middag 3 retter og vinpakke

Andre juridiske kurs

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.

Mer informasjon om fagutvalget