Lederkonferansen

Juristenes lederkonferanse arrangeres for syvende gang. Her samles jurister innen offentlig og privat sektor til faglig inspirasjon og nettverksbygging.

Tid

8. feb.

Påmeldingsfrist: 2. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 1 450 NOK

Andre: 1 450 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi ønsker at du som kursdeltaker skal sitte igjen med ny faglig forståelse av det å være leder, samt gi deg noen nye verktøy. I tillegg håper vi å inspirere deg. 

I år setter vi hovedfokus på ledelse i et generasjonsperspektiv, men vil også ha forelesere som går i dybden på motiverende lederskap og adaptiv ledelse. 

Vi ønsker å fokusere på ledelse mellom generasjoner. Derfor har vi invitert to ledere til å snakke om de utfordringer og muligheter som de mange generasjonene på arbeidsmarkedet gir. Og vi stiller blant annet spørsmålet: Hvordan vil de yngre generasjoner la seg lede? 

I bolken om motiverende lederskap vil vi lære mer om lederlegitimitet og forventninger/ansvar på leveranser. 

Lederkonferansen arrangeres i samarbeid med Juristforbundet.

Hvem passer kurset for?

Lederkonferansen passer for alle som er jurister og ledere i offentlig så vel som privat sektor.

Program

12:00 Lunsj, registrering og mingling
12:30 Musikalsk innslag ved Chorus Mixtus
12:40 Åpning av konferansen Prosjektleder, Inger-Christine Lindstrøm,
Norges Juristforbund

12:45 #de15beste

Hvordan kan siste del av yrkeslivet bli de 10-15 beste årene i jobb både for den enkelte arbeidstager og for den virksomheten man er ansatt i? Avgangsalderen fra arbeidslivet øker år for år, og vi jobber lenger enn tidligere. Hvilke muligheter og utfordringer dette gir for virksomhetene og for den enkelte senior?

Leder, Kari Østerud,
Senter for seniorpolitikk (SSP), Oslo

13:30 Fremtidens digitale ledelse - teknologier som forandrer din hverdag og jobb

Jan Sollid Storehaug vil gi deg et overblikk over de store endringene som skjer som følge av digitaliseringen. Du får eksempler på konsekvenser dette har fått og hvordan du best møter teknologiutvikongen i tiden fremover. Hvordan kan du som leder løfte blikket og sørge for at du selv og dine medarbeidere har den rette kompetansen?

 

 

CEO i Cloudnames, foredragsholder og teknologiblgger, Jan Sollid Storehaug,
Oslo

14:15 Benstrekk / kaffepause
14:30 Motiverende lederskap

En leder må i utgangspunktet lede etter to hovedpunkt for å oppnå lederlegitimitet og oppleves som motiverende. Det ene er fokus på hva enheten han/hun jobber med skal bidra med og levere på. Det andre er fokus på hvordan de har tenkt å levere på jobben.

Jeg vil se nærmere på innholdet i de to hovedpunktene og hvorfor svarene bidrar til opplevelse av motiverende ledelse. 

Leder, Kristijane Cook Hvaal,
24SevenOffice, Oslo

15:15 Benstrekk / kaffepause
15:30 Adaptiv ledelse

Adaptiv ledelse beskrives som «endringsledelse 2.0» - en viktig modell i lederens verktøykasse i omskiftelige tider. Denne teorien gir deg som leder syv prinsipper for å manøvrere i komplekse  og dynamiske endringsprosesser. Adaptiv ledelse handler om å bruke den kollektive kunnskap til medarbeiderne på alle nivåer i organisasjonen for å løse utfordringer på en klok og hensiktsmessig måte. Prinsippene baseres på arbeidet til Prof. R. Heifetz og handler om å balansere mellom det strategiske og det operative, det trygge og det konfliktfulle, det fokuserte og det fleksible. 

Seniorkonsulent, Espen Ruud,
AFF, Oslo

16:30 Et glass vin før hjemreise
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Lederkonferansen arrangeres annet hvert år i februar måned. Den ble satt opp første gang av Juristforbundet i 2011, og er i dag et samarbeidsprosjekt mellom Juristforbundet og Juristenes Utdanningssenter. 

Ledelse

Ledelse er et aktuelt tema for mange jurister og advokater. Juristenes Utdanningssenter har tidligere tilbudt lederkonferanser og kurs innen enkelte områder av lederfeltet. Har du innspill eller spørsmål knyttet til dette fagområdet kan du kontakte direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

 • 13.
  sep
  29.
  nov

  Ledelse

  Innføringskurs / 20 ikke-juridiske timer / Oslo