Livestream: Den årlige asyl- og utlendingsrettsdagen

26. nov.

Asyl- og utlendingsrett

Asyl- og utlendingsrett er komplekse saksområder som krever oppdatert kunnskap og oversikt, over de ulike aktørene og deres roller i prosessen. Hvert år arrangeres det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet. Kurset gir en ajourføring i forhold til rettsutviklingen samt ulike aktuelle temaer.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs