Livestream: Den årlige finansdagen 2020

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på den årlige finansdagen. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres tirsdag 22. september. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vi gi en oppdatering i de viktigste nyhetene innenfor bank og finansområdet, herunder relevant EU regelverk og rettspraksis. Videre vil kurset i år ta opp ulike problemstillinger knyttet til ESG og grønn finansiering, så vel som Aksjelovens § 8-10 og restrukturering.

I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. En gang imellom passer kanskje denne form av deltakelse bedre enn å reise til kurslokalet og delta fysisk. Det sosiale fellesskapet tar du igjen på et senere JUS-kurs! 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 22. september kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Leksjoner

09.00-09.30: Gjør deg klar til livestream
09.30-11.00: Nyheter i rettsutviklingen - relevant rettspraksis og regelverk i Norge og EU

Advokatene Tore Mydske og Harald Sætermo gir oss det uunværlige oppdateringsforedraget for alle jurister og advokater i bank og finans-bransjen. 

Partner, Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

Partner, Harald Sætermo,
Rime Advokatfirma DA, Oslo

11.00-11.15: Pause
11.15-12.45: Gjennomgang av Aksjeloven §8-10

Advokat Erik Langseth og Professor (UiO) Margrethe Buskerud Christoffersen gir oss et innblikk i Aksjeloven §8-10. Endringene i aksjeloven §8-10 trådte i kraft ved årsskiftet. Lovendringen innebærer at målselskaper kan bidra til oppkjøpsfinansiering ved å stille pant i målselskapenes eiendeler. Dette får særlig konsekvenser for eiendomsbransjen da unntaksforskriften blir opphevet. Foredragsholderne besvarer spørsmålet vi alle lurer på - nemlig om det ikke lengre vil være mulig å få pantelån ved kjøp av eiendomsaksjeselskaper?

Partner/advokat, Erik Langseth,
Advokatfirmaet BAHR AS

Professor, Margrethe Buskerud Christoffersen,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12.45-13.45: Tid for lunsjpause
13.45-14.30: ESG: økt avkastning gjennom grønn finansiering?

Formålet med arbeid med ESG hos forvaltere, investorer og kredittgivere er økt avkastning. ESG er en indikator på hvor langt selskaper har kommet på veien mot en grønn økonomi. Advokat Vidar Løhre og Advokatfullmektig Anne Katrine Ramstad redegjør for hvorvidt ESG har en positiv effekt på avkastning. 

Partner, Vidar Løhre,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Advokatfullmektig, Anne Katrine Ramstad,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14.30-14.45: Pause
14.45-16.15: Restruktureringsalternativer 2020 Advokat, Ellen Synnøve Schult Ulriksen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Kristoffer Hegdahl,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

16.15-16.30: Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

I forkant av kurset 22. september vil du motta en lenke til livestreamen sammen med kursdokumentasjonen.

Bank, finansiering og valuta

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under den årlige Finansdagen i september hvert år. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller på e-post jh@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September