Livestream: Den årlige medie- og markedsrettsdagen 2020

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i medie- og markedsrett. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres onsdag 16. september. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På den årlige medie- og markedsrettsdagen vil den uunværlige oppdateringen av markeds- og medieretten stå sentralt. I tillegg har diskusjonen om markedsføring på digitale plattformer og ansvaret for brukergenerert innhold vært aktuelle - og årets kurs adresserer disse problemstillingene. De øvrige temaene er valgt ut på bakgrunn av deres aktualitet samt tilbakemeldinger fra tidligere års deltakere.

I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. En gang imellom passer kanskje denne form av deltakelse bedre enn å reise til kurslokalet og delta fysisk. Det sosiale fellesskapet tar du igjen på et senere JUS-kurs! 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 16. september kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Leksjoner

0900-0930: Gjør deg klar til livestream
0930-1015: Oppdatering av medieretten

Det blir ingen årlig medie- og markedsrettsdag uten en god gjennomgang av rettsutviklingen på medieretten. I år - som i fjor - ved Advokat Ane Stokland. Vi gleder oss!

Advokat, Ane Stokland,
Nrk Juridisk Avdeling, Oslo

1015-1030: Pause
1030-1115: Oppdatering av markedsretten

Like gjennomført som i fjor gir advokat Cathrine Grundtvig oss en lynoppdatering av rettsutviklingen av markedsretten. Det er ikke så rent lite vi skal gjennom - så her gjelder det å følge nøye med!

Advokat, Cathrine Grundtvig,
Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo

1115-1130: Pause
1130-1215: Markedsføring på digitale platformer - "Legal battle" om rett og galt

Mange bedrifter mangler en strategi for markedsføring på nett og opplever at det kan være lett å trå feil. Hvordan skal man orientere seg i jungelen av begreper som søkemotoroptimalisering, betal-per-klikk-annonser, markedsføring på sosiale medier og innholdsmarkedsføring? Advokatene Martin Berggreen Rove og Rune Opdahl kommer med sine beste tips og veileder oss om rett og galt i digital markedsføring.

Advokat, Martin Berggreen Rove,
Orkla ASA, Oslo

Advokat, Rune Opdahl,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

1215-1300: Pause for lunsj
1300-1345: Markedsføring ovenfor barn - Hva opplever barn og unge selv og hva sier forskningen om dette?

Foredraget presenterer nyere forskning på barn og unges opplevelser med markedsføring på sosiale medier, samt hvordan disse nyere formene for digital markedsføring henvender seg til barn og unge gjennom en rekke strategiske virkemidler.

Forsker III, Kamilla Knutsen Steinnes,
OsloMet - Storbyuniversitetet

Stipendiat, Helene Maria Fiane Teigen,
OsloMet - Storbyuniversitetet

1345-1400: Pause
1400-1445: EØS-avtalen som beskrankning for spillerommet i norsk markedsføringsrett

Deler av markedsføringsloven inneholder regler som er EØS-harmonisert, slik som for eksempel reglene om sammenliknende reklame. Men loven rommer også andre materielle regler som utfyller eller støter an mot annet EØS-harmonisert regelverk, slik som varemerkeretten. I hvilken utstrekning er NKU og norske domstoler begrenset av EØS-avtalen til å avgjøre om handlinger næringsdrivende imellom er i strid med god forretningsskikk?

Advokat, Ida Gjessing,
Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Oslo

1445-1500: Pause
1500-1545: Reklamesensur for distributører – ny § 4-7 i kringkastingsloven

Medietilsynet v/Linda Marie Andersen redegjør for endringsforslaget for oss. Haakon Gjesdahl og Hallvard Oftebro kommenterer. Til slutt åpnes det opp for spørsmål fra salen.

Advokat, Hallvard Oftebro,
Nordic Entertainment Group Norway AS, Oslo

Advokat, Haakon Gjesdahl,
Canal Digital AS

Seniorrådgiver, juridisk og regulatorisk avdeling, Linda M. Andersen,
Medietilsynet

1545-1600: Pause
1600-1645: Ansvaret for brukergenerert innhold

Spørsmålet om hvorvidt nettsted-/plattformeier kan holdes straffe- og/eller erstatningsrettslige ansvarlig for ulovlig innhold publisert av brukere (i kommentarfelt og lignende), såkalt brukergenerert innhold, har vært gjenstand for diskusjon i flere år. Advokat Jon Wessel-Aas tar oss med gjennom relevante bestemmelser i den nye Medieansvarsloven som trer i kraft 1. juli 2020, og også om rettstilstanden når det gjelder ansvar for brukergenerert innhold utenfor medieansvarslovens virkeområde.

Advokat, Jon Wessel-Aas,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

1645-1700: Kurs slutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

I forkant av kurset 16. september vil du motta en lenke til livestreamen sammen med kursdokumentasjonen.

Medie- og markedsrett

Innenfor dette fagområdet arrangerer vi et årlig oppdateringskurs i september. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg får du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September