Livestream: Den årlige plan- og bygningsrettsdagen

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i plan- og bygningsrett. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres tirsdag 20. oktober. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har i mange år vært den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett –  i år har vi begrenset oss til en dag. Det er også begrenset hvor mange av dere som kan delta fysisk - det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. De gir deg en oppdatering innenfor rettsområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. I år ser vi nærmere på stranssone-problematikken og på hvor vi står etter Kvam-saken. Relevante og aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet. Vi håper du deltar fysisk eller digitalt, og at vi alle kan samles igjen til neste år og få full uttelling i fagmiljøet, også i fritiden  - før, mellom og etter temaene.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 20. oktober kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, forvaltningsjurister, dommere og andre som arbeider med plan- og bygningsrett.

Leksjoner

0900-0930: Gjør deg klar til livestream
0930-1045: Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat, Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

1045-1100: Pause
1100-1145: Nyheter i rettsutviklingen - Sivilombudsmannen Seniorrådgiver, André Klakegg,
Sivilombudsmannen

1145-1245: Pause for lunsj
1245-1345: Nyheter i rettsutviklingen - departementet Utredningsleder, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Utredningsleder, Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

1345-1400: Pause
1400-1445: Bygging i strandsonen - sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjonspraksis i Kragerø, Mandal og Askøy kommuner

Sivilombudsmannen har undersøkt hvordan tre kommuner anvender plan- og bygningsloven § 19-2 i perioden 2016-2019. I foredraget vil de sentrale funnene gjennomgås.

Seniorrådgiver, Nikolai K. Winge,
Sivilombudsmannen

1445-1500: Pause
1500-1545: Ulovlig bygging i strandsonen – både miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet

Foredraget tar særlig sikte på å belyse hvorfor det er viktig å følge opp disse sakene og straffutmålingen.

Førstestatsadvokat, Hans Tore Høviskeland,
Økokrim

1545-1600: Pause
1600-1645: Hvor står kommune-Norge og forsikringsselskapene etter Kvam-saken?

Overordnet tematikk vil være: 

Lærdom fra lagmannsrettens dom, særlig om 

  • Ansvarsnormen når kommuner opptrer som plan- og byggesaksmyndighet
  • Betydningen av kommuners samspill med NVE eller andre statlige etater
  • Relevansen av forhold på tiltakshavers side
  • Medfører dommen forskyvning av ansvar fra kommunene over på tiltakshaver og tiltakshavers forsikringsselskap?

Noen enkle huskeregler for å minimere muligheten for å komme i ansvar.

 

Espen Ostling var kommunens prosessfullmektig i saken. 

Dommerfullmektig, Espen Ostling,
Oslo tingrett

1645: Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

I forkant av kurset 20. oktober vil du motta en lenke til livestreamen sammen med kursdokumentasjonen.

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober