Livestream: Det årlige barnerettskurset

Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Følg kurset digitalt og direkte, der du er!

Meld meg på

Tid

18. mar.

Påmeldingsfrist: 17. mar.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Årets kurs blir heldigitalt!

Dette er kurset for alle som arbeider med barnerett og barnevernsrett. Du får en oppdatering på rettskildene innen dette området og en innsikt i utvalgte aktuelle temaer. På årets kurs får vi Karl Harald Søvig sitt syn på hva dommene fra EMD har av betydning for norsk barnevern. Vi blir også gitt en komparativ fremstilling av barnevernsrett i Norden. To bolker omhandler når barn er i konflikt med loven, samt forløpet og behandlingen de inntrer i etter lovovertredelsen.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister som arbeider i barnevernet og andre offentlige etater. Dommere, på universiteter/høyskoler, advokater og andre som arbeider med barnerettslige spørsmål.

Program

9:00 Gjør deg klar til livestream
9:15 Ajourføring del 1 - barneloven Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

10:00 Pause
10:15 Ajourføring del 2 - barnevern Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

11:00 Pause for lunsj
12:00 Barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven Førsteamanuensis, Karsten Brynildsrud,
OsloMet - Storbyuniversitetet

12:45 Pause
13:00 Ungdom som bryter loven – hva vet vi om straffereaksjoner og behandling i institusjon? Barneombud, Inga Bejer Engh,
Barneombudet

13:45 Pause
14:00 Barnevernrett i Norden – et komparativt bilde Nemndsleder , Christian Budsberg Pettersen,
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo

14:45 Pause
15:00 EMD - hva betyr dette for norsk barnevern? Professor, Karl Harald Søvig,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

15:45 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs