Livestream: Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Følg det årlige ekspropriasjonsrettskurset digitalt via direktestrømming.

Pågår

Tid

15. apr.

Påmeldingsfrist: 14. apr.

Timer

7 juridiske timer / 3 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er et fast faglig og sosialt treffsted for dere som arbeider med juridiske problemstillinger tilknyttet ekspropriasjon. Siktemålet med kurset er generell oppdatering innenfor fagområdet, kombinert med dypere innføring i emner som er særlig aktuelle eller praktisk viktige for dere som jobber med ekspropriasjon. I 2021 har vi begrenset oss til en dag. Det kan også være restriksjoner på hvor mange av dere som kan delta fysisk, men til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. 

 

Årets kurs vil på vanlig måte fokusere på den rettspraksis som har vært i 2020 og ny lovgivning, også i år med Jarle Holstrøm fra Haavind som foredragsholder.  Birgitte Bie Mørkved og Magnus Dæhlin gir oss et innblikk i tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted og Erik Møse tar oss rundt i EMD med et blikk på EMK og ekspropriasjon. Erlend Stabell Daling tar opp problemstillingen "Totenvika - hva nå" og Ragnhild Sæhlie Jetlund  avslutter dagen med temaet om innpåkjøp i privat vei.

Det fysiske kurset i Oslo den 15. april er avlyst.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jordskiftere, grunnerververe, offentlige saksbehandlere og andre som arbeider med skjønn og ekspropriasjonsrett.

Program

9:00 Gjør deg klar til livestream
9:30 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 EMD, EMK og ekspropriasjon Tidligere høyesterettsdommer, Erik Møse,


12:15 Pause for lunsj
13:15 Totenvika - hva nå? Advokat, Erlend Stabell Daling,
Bondelagets Servicekontor AS, Oslo

14:00 Pause
14:15 Tilpasningsplikten

Tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted. Nærmere om prinsippets innhold og virkningen av at det kommer til anvendelse.

Advokat, Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar, Hamar

Advokat, Magnus Dæhlin,
Dæhlin Sand Advokatfirma AS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Tilpasningsplikten fortsetter
16:00 Pause
16:15 Innpåkjøp i privat vei etter veglova § 53 - vilkår og erstatning Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

17:00 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Zoom. Du vil få tilsendt lenke dagen før kursstart. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. For medlemmer av Advokatforeningen, registreres etterutdanningstimer automatisk. JUS bruker Uninetts Zoom-løsning som er i henhold til GDPR.
Du vil også finn lenken til Zoom sammen med kursdokumentasjonen på Min side dagen før kurset starter.

Dette kurset er inkludert i abonnementet JUS Digital. Les mer om det her.

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs