Livestream: Det årlige familie-og arverettskurset

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjerndelta» på vårt årlige oppdateringskurs i familie- og arverett. Rigg deg til ved PC-en og følg kurset digitalt og «live». Vel møtt til strømming!

Meld meg på

Tid

20. okt.

Påmeldingsfrist: 20. okt.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Velkommen til det årlige kurset i familie- og arverett 2021. Kurset holder deg oppdatert på familie-, arve- og skifterettens område med vekt på nyheter av betydning. Kurset er for deg med erfaring på området som ønsker å dykke dybere ned i ulike tematikker. Vi har de faste ajouføringstimene, hvor deltakere blir oppdatert på ny lovgivning og relevant praksis. Etter det går vi grunndig i dybden med to temaer. Internasjonalprivatrett blir behandlet av Katrine Kjærheim Fredwall og Advokat Vidar Brobakken tar for seg skattespørsmål i forbindelse med skifte. Det er satt av god tid til begge temaer, så ha klar spørsmål, hvis du lurer på noe.  

________

JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en de lav dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream. Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som jobber med familie- og arverett

Program

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Ny lovgivning og praksis Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Stipendiat, Katrine Kjærheim Fredwall,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Lovvalg, jurisdiksjon og fullbyrdelse – på familie- og arverettens område

Til tross for et korona-tilbakeslag, skaper moderne arbeidsliv og rekreasjonsliv bevegelse over landegrensene. Allerede gifte arbeidsinnvandrere fra EØS-området bosetter seg i Norge og trenger etter hvert bistand med skilsmisseoppgjøret. Samboere flytter fra hverandre og ønsker dommen om det økonomiske oppgjøret fullbyrdet i et nytt bostedsland. Klassifikasjon av regler kan gjøre arvetvister på tvers av landegrensene særlig vanskelig mv. Foredraget vil berøre et utvalg aktuelle og praktiske problemstillinger innenfor denne rammen.

Stipendiat, Katrine Kjærheim Fredwall,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:45 Pause
12:45 Ektefeller som fremtidsfullmektiger. Muligheter og fallgruver Lovrådgiver Phd, Katrine Kjærheim Fredwall,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

13:30 Pause
13:45 Skattespørsmål i forbindelse med skifte

I forbindelse med et dødsboskifte oppstår det en rekke skattespørsmål. Det ene er skattespørsmål under selve skiftebehandlingen. Det andre er skattespørsmål knyttet til selve skifteoppgjøret og fordelingen av eiendeler og gjeld. Det siste har fått ekstra aktualitet etter at arveavgiften ble fjernet og området for skattemessig kontinuitet ble utvidet. Kurset vil ta for seg praktiske spørsmål knyttet til dødsboskifter. Kurset vil også berøre skattespørsmål ved ektefelleskifte og skifte mellom samboere i forbindelse med sammensatt skifte og uskifte. Noen særlige skattespørsmål knyttet til næringsvirksomhet vil også bli behandlet.

 

 

Advokat, Vidar Brobakken,
Advokat Vidar Brobakken AS, Ottestad

14:30 Pause
14:45 Foredraget fortsetter
15:30 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober