Livestream: Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

Følg kurset digitalt, via direktestrømming! På denne «årlige anskaffelsesdagen» fokuserer vi på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.

Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har i mange år vært den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med offentlige anskaffelser –  i 2021 har vi begrenset oss til en dag. Det er også begrenset hvor mange av dere som kan delta fysisk - det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. De gir deg en oppdatering innenfor rettsområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. Ny info per 8. mars: Kurset blir heldigitalt.

På denne årlige anskaffelsesdagen fokuserer vi på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis. Samfunnsansvaret oppdragsgivere er forpliktet til å ta gjennom anskaffelsesprosessen har stadig blitt mer aktuelt, og kurset vil gjennomgå problemstillinger knyttet til miljøansvar og seriøsitetsbestemmelser. Vi ser også nærmere på de vesentlige endringene i samspillskontrakter og komplekse kontrakter og på normalisering og evaluering av poeng. Dagen avsluttes med et særlig oppdragsgiverperspektiv.

______  


PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot advokater, offentlige oppdragsgivere og andre som arbeider med offentlige anskaffelser, og forutsetter grunnkunnskaper om rettsområdet.

Program

9:00 Gjør deg klar til livestream
9:30 Nytt fra lovgiver Seniorrådgiver, Margret Gunnarsdottir,
Nærings- og fiskeridepartementet

10:15 Pause
10:30 Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og fra EU-domstolen Advokat, Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:30 Pause
11:45 Nye avgjørelser fra KOFA Advokat, Alf Amund Gulsvik,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

12:30 Pause for lunsj
13:30 Evaluering og normalisering av poeng Advokat, Olav Endresen Haukeli,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

14:15 Pause
14:30 Samfunnsansvar og seriøsitetsbestemmelser – handlingsrommet etter anskaffelsesreglene Advokat, Beatrice Dankertsen Hennyng,
KS Advokatene, Oslo

Kst. Seksjonssjef, Anne Cathrine Jacobsen,
Digitaliseringsdirektoratet

15:15 Pause
15:30 Vesentlige endringer i samspillskontrakter og komplekse kontrakter Advokat, Kristian Jåtog Trygstad,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Oslo

16:15 Pause
16:30 Sentrale problemstillinger i et oppdragsgiverperspektiv Advokat, Rine Anette B. Simensen,
Statnett SF, Oslo

17:15 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Zoom. Du vil få tilsendt lenke til webinaret dagen før kursstart. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholderne under webinaret. For medlemmer av Advokatforeningen, registreres etterutdanningstimer automatisk. JUS bruker Uninetts Zoom-løsning som er i henhold til GDPR.

Dette kurset er inkludert i abonnementet JUS Digital. Les mer det her.

Offentlige anskaffelser

Området har ikke et eget fagutvalg.

 

JUS arrangerer hver vår "Det årlige kurset i offentlige anskaffelser" hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser.

 

Vi motta gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil nummer 92211266. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni