Livestream: Det årlige personvernskurset

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige personvernkurs. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».

Meld meg på

Tid

26. okt.

Påmeldingsfrist: 25. okt.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige kurset i personvern blir arrangert i Oslo som et hybrid dagskurs. I tradisjonens tro vil det være en ajourføring i rettspraksis innen nasjonal og internasjonal rett samt fra tilsynet og nemdas side. Deretter vil det tas i dypdykk i enkelte temaer som internasjonale dataoverføringer hvor vi har invitert til en paneldebatt hvor spørsmål om dataoverføringer sett fra ulike sider blir diskutert. Videre vil det være foredrag om databehandleravtaler, koding og juss og tilsutt om personvern sett fra et sikkerhetsperspektiv. 

Det vil bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholdere gjennom hele kurset. Velkommen til kurset!

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til alle livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Kurset er et hybridkurs, det vil si at det er mulig å delta både fysisk og digitalt. 

Dersom du heller ønsker å delta fysisk, kan påmelding gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med personvern. Kurset er også relevant for de som ikke har juridisk bakgrunn men som har lang erfaring i å jobbe med personvern.

Program /

Skriv ut
9:00 Gjør deg klar til livestream!
9:30 Ajourføring - hva har skjedd siden sist? Advokat Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

10:30 Pause
10:45 Nytt fra Datatilsynet Avdelingsdirektør Jørgen Skorstad,
Datatilsynet

11:15 Nytt fra Personvernnemda Sorenskriver Mari Bø Haugstad,
Østre Innlandet tingrett, Hamar

11:45 Lunsjpause
12:45 Internasjonale dataoverføringer

EU-domstolens Schrems II-avgjørelse og Personvernrådets veiledning innebærer strengere krav til overføring av personopplysninger. I denne sesjonen blir det innlegg og paneldebatt fra tilsyns-, kunde- og leverandørperspektiv.

Leder Offentlig Sektor Lena Lundgreen,
Microsoft Norge AS

Advokat Line Coll,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Seksjonssjef Tobias Judin,
Datatilsynet

Advokat Trond Kiplesund,
Sparebank1 Gruppen AS, Oslo

Honorary Chairman and founder Max Schrems,
NOYB – European Center for Digital Rights, Østerrike

14:00 Pause
14:15 Standard databehandleravtaler

De siste par årene har det blitt etablert ulike standard databehandleravtaler, bl.a. fra det danske Datatilsynet, EU-Kommisjonen og DFØ. Foredragsholderne gir oversikt og tips og råd om bruk av de ulike avtalene. 

Advokat Rune Opdahl,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Kristine Trømborg,
Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) - Oslo

15:00 Pause
15:15 Biometri til besvær?

Dette foredraget kaster lys over forholdet mellom juss og teknologi ved å se nærmere på rettslige utfordringer knyttet til «smarte» biometriske systemer til identifiserings- og autentiseringsformål. Slike systemer er på vei til å bli anvendt innenfor en rekke forskjellige felt. Samtidig er deres pålitelighet og forholdsmessighet delvis omstridt – noe som den pågående debatten om bruk av automatisert ansiktsgjenkjenning i politivirksomhet eksemplifiserer. Foredraget vurderer hvordan og hvorvidt jussen «løser» disse utfordringene, med utgangspunkt i EUs nåværende personvernregelverk samt EU-kommisjonens forslag til forordning om harmoniserende regler for kunstig intelligens («Artificial Intelligence Act») som ble publisert tidligere i år.

Professor Lee Bygrave,
Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk

16:00 Pause
16:15 Grensen mellom personvern og sikkerhet

Trusselbildet har de siste årene endret seg og personopplysningssikkerheten utfordres i stadig større grad og oftere enn tidligere Konsekvensene av digitale angrep som hacking og fishing kan være store både for virksomheter som angripes og enkeltpersoner som berøres. Vi får innblikk i en konkret sak som har rammet Østre Toten kommune og kommunens erfaringer fra håndteringen av dette. 

 

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud,
Østre Toten Kommune

16:45 Oppsummering og kursslutt

Kontaktpersoner

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc Magnussen på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 


Mer informasjon om fagutvalget