Livestream: Det årlige statsstøttekurset

Dette er kurset for deg som jobber med statsstøtterettslige problemstillinger i ditt daglige virke, og som vil følge med på hva som skjer på dette området – nasjonalt og internasjonalt. Følg kurset digitalt via direktestrømming!

Meld meg på

Tid

16. jun.

Påmeldingsfrist: 15. jun.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige statstøttekurset 2021 gir deg en kombinasjon av den årlige oppdateringen innen rettsområdet, med ajourføring fra ESA, Fiskeri- og Næringsdepartementet, i tillegg til relevante, dagsaktuelle temaer. I år går vi blant annet nærmere inn på markedsaktørprinsippet, økonomisk aktivitet og digitale løsninger, samt miljøstøtte og lavutslipp. Vi har med oss landets fremste fageksperter som vil gi oss en grundig gjennomgang av de enkelte temaene. 

Grunnet koronasituasjonen, er årets kurs heldigitalt, men du kan fremdeles stille spørsmål til foredragsholderne under det direktesendte kurset.

Vi ønsker deg velkommen til kurset!

______________


NB: JUS tilbyr nå et digitalt abonnement, hvor du får tilgang til alle e-kurs, webinarer, i tillegg til to valgfrie livestreamkurs. Les mer om dette her. Statsstøttekurset kan velges som et av de to inkluderte livestreamkursene!

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med statstøtterettslige problemstillinger

Program

9:20 Gjør deg klar til livestream
9:30 Nytt fra ESA

Hvordan prioriterer ESA saker, hvilke saker velger ESA å behandle, og hva vil være de store sakene fremover? Siste nytt fra ESA og en pekepinn på hva som er i vente.

Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

10:15 Pause
10:30 Nytt fra Fiskeri- og Næringsdepartementet

Departementet spiller en sentral rolle i så vel regelverksutvikling og sakshåndtering på statsstøtteområdet. Vi får en oppdatering fra departementet om fokusområder, lovarbeid og de viktigste sakene fremover.

Seniorrådgiver, Nina Gjerde Nettum,
Nærings- og fiskeridepartementet

11:15 Pause
11:30 Oppdatering innen EU/EØS

Statsstøtteretten preges av omfattende praksis fra domstolene og overvåkningsorganene. Vi får en gjennomgang og oversikt over praksis og hva som har skjedd siden sist statsstøttekurs.

Advokat, Bjørnar Alterskjær,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Markedsaktørprinippet

Når det offentlige handler på samme måte som en privat aktør ville ha gjort, vil det ikke foreligge støtte. Dette kalles ofte markedsaktørprinsippet. Den konkrete vurderingen av om en handling er markedsmessig eller ikke kan imidlertid være utfordrende.

Foredragsholderne vil belyse dette nærmere, særlig i lys av den såkalte Boligbyggsaken.

Advokat, Robert Lund,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Ane Grimelid,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten

14:30 Pause
14:45 Miljøstøtte og lavutslippsamfunnet

Omstillingen av Norge og Europa til et lavutslippssamfunn vil kreve store endringer, og statsstøtte vil være et viktig verktøy i denne prosessen. Foredraget ser nærmere på den siste utviklingen innen EU og i Norge på miljøstøttefeltet.

Advokat, Frederik Nordby,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

15:30 Pause
15:45 Økonomisk aktivitet og digitale løsninger

et offentlige står overfor en rekke store digitaliseringsprosjekter, blant annet innen helsesektoren. Slike tjenester kan i prinsippet leveres av både private og offentlige aktører. Når er slike tjenester omfattet av EØS-avtalens statsstøtteregler, og når skal slike tjenester anses som såkalte ikke-økonomiske aktiviteter? Problemstillingene vil behandles i lys av nyere praksis fra blant annet EFTA-domstolen (sak E-9/19 Abelia og WTW AS v ESA) og ESA.

Vi får presentert ulike synspunkter og refleksjoner knyttet til dette fra foredragsholdere med lang erfaring på området.

 

 

Avdelingsdirektør, Nils-Ola Widme,
Abelia

Advokat, Arne Torsten Andersen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

16:45 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra «Det årlige konkurranserettskurset» om høsten  og "Det årlige statsstøttekurset" om våren til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September