Livestream: Det årlige trygderettskurset

Delta på det årlige trygderettskurset digitalt, via direktestrømming. På denne måten kan du følge kurset der du her; hjemmefra, underveis eller på jobben.

Pågår

Tid

15. apr.

Påmeldingsfrist: 14. apr.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du den årlige oppdateringen av rettspraksis, nyeste lovgivning og siste nytt fra Sivilombudsmannen. Pandemien har særlig på trygderettens område skapt mange nye regler, som vi på ettermiddagen vil gi et overblik over. Dagen vil i tillegg by på en gjennomgang av integreringen av folketrygdloven og EØS-retten, samt offentlig tjenestepensjon.

Velkommen til det årlige trygderettskurset!

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som jobber innenfor trygd- og helserett.

Program

9:00 Gjør deg klar og vær pålogget i Zoom til innslipp ca. ti minutter før start.
9:15 Ajourføring i trygderetten Sara Bruvoll,
Arbeids- og sosialdepartementet

10:00 Pause
10:15 Status på sakene som har vært og skal til EFTA Advokat, Simen Hammersvik,
Regjeringsadvokaten

Advokat, Lisa-Mari Moen Jünge,
Regjeringsadvokaten, Oslo

11:00 Pause
11:15 Never the twain shall meet? Integrering av folketrygdloven og EØS-retten Dr. juris, Ingunn Ikdahl,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

12:00 Lunsj
13:00 Nytt fra Sivilombudsmannen Eirik Namli,
Sivilombudsmannen

13:45 Pause
14:00 Covid-19: Redegjørelse for midlertidige regler

Vi får en presentasjon av arbeidet med de midlertidige ordningene som følge av smitteverntiltakene samt en oppdatering på hvilke regler som gjelder i dag

Assisterende direktør, Haakon Hertzberg,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

14:45 Pause
15:00 Offentlig tjenestepensjon Advokat, Imran Haider,
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Oslo

15:45 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs