Livestream: Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett

Få med deg den løpende utviklingen og sentrale emner innen entrepriseretten. Delta digitalt via direktestrømming, og følg kurset der du er!

Meld meg på

Tid

15. – 16. nov.

Påmeldingsfrist: 14. nov.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 5 800 NOK

Andre: 7 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har fokus på rettsforholdet mellom byggherre og entrepenør. Hovedvekten legges på sentrale emner innenfor entrepriseretten. På kurset behandles næringskontrakter hvor NS 8405 vil være sentral. Kurset fanger forøvrig opp den løpende utviklingen på rettsområdet.

_______________

NB: JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største portefølje av juridiske kurs. Som en del av abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs, eller andre kurs som tilbys via livestream – som dette kurset). Her kan du lese mer om abonnementet

Hvem passer kurset for?

Kurset henvender seg til alle som ønsker å skaffe seg innsikt i problemstillinger med henblikk på administrasjon, gjennomføring og forretningsførsel av byggeforetak. Aktuelle kursdeltakere vil være stat, kommune og private bedrifter med behov for innsikt relatert til bygg- og anleggsarbeid for den enkelte etat/bedrift, samt for privatpraktiserende advokater og advokatfullmektiger.

Program / /

Skriv ut
8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Prosjektorganisering og funksjonsfordeling

 • Rettslige problemområder
 • Organisering av prosjekter
 • Entrepriseformer - fordeler og ulemper
Advokat Andreas Rostveit,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

10:00 Pause
10:15 Forsinkelse og forsinkelsesansvar

 • Betydning av fiksering og byggetidenslengde
 • Forhold som kan gi entreprenøren krav på forlenget byggetid
 • Krav til varsel fra entreprenøren
 • Erstatningsutmåling etter alminnelige rettsregler og dagmulkt
 • Heving som følge av forsinkelse
Førsteamanuensis Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Forsinkelse og forsinkelsesansvar fortsetter
13:45 Pause
14:00 Mangler og mangelsansvar

 • Kravene til kontraktsarbeid
 • Risikospørsmål
 • Mangelssanksjonene
 • Reklamasjonsreglene
Førsteamanuensis Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

16:30 Slutt dag 1

Kontaktpersoner

Byggekontrakter og entrepriserett

Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe på mobil: 901 04 650 eller ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget