Livestream: Personvernombudkurs – Del II

Dette kurset er rettet mot deg som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger. Følg kurset digitalt, via direktestrømming!

Meld meg på

Tid

9. mar.

Påmeldingsfrist: 8. mar.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Vi fortsetter med de årlige personvernombudskursene i JUS. Som tidligere, deler vi kurset i to, hvor del II er rettet mot dem som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger, mens del I er en innføring. På dette kurset vil du få konkret veiledning i å forstå og håndtere rollen som personvernombud og praktisk tilnærming til konkrete spørsmål og rettslige problemstillinger du som ombud møter i ditt daglige virke. Kurset inneholder eksempler med forslag til løsninger.

Datatilsynet har en sentral rolle og deler sine erfaringer knyttet til de første GDPR-sakene. 

Du vil også få anledning til å stille dine egne spørsmål til foredragsholderne og Datatilsynet. Kurset inneholder særlige temaer både for ombud i offentlig og privat sektor.

Kurset kan eventuelt kombineres med Personvernombudskurset del I (digitalt), dersom det er ønskelig med en mer grunnleggende innføring før det bygges på med del II.

___________

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

For deg som besitter grunnleggende kompetanse og erfaring, og som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer. Også andre med ansvar for personvern i sin virksomhet og som allerede har en del erfaring, vil kunne ha nytte av kurset.

Program

9:00 Gjør deg klar til livestream
9:30 Ajourføring- hva har skjedd siden sist? Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Gry Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

10:15 Siste nytt fra Datatilsynet Seksjonssjef, Tobias Judin,
Datatilsynet

10:45 Spørsmål til foredragsholdere
11:00 Pause
11:15 Ansvarlig bruk av kunstig intelligens- lovkrav og praktiske utfordringer

Hvilke juridiske krav stilles til bruk av kunstig intelligens? Hvordan ivaretar man personvernhensyn? Foredragsholder vil redegjøre nærmere om dette samt aktuelle prosjekter rundt teamet kunstig intelligens. 

Siv Kristin Henriksen,
Schibsted ASA

12:00 Spørsmål til foredragsholder
12:15 Lunsjpause
13:15 Schrems II- dommen fra et virksomhetsperspektiv Advokat, Christopher Viland,
Sykehuspartner HF, avd Skøyen, Oslo

14:00 Pause
14:15 Personvern fra et leverandørperspektiv- herunder Schrems II –dommen

Hvilke hensyn er viktige for leverandørene å ivareta i en leveranse som omfatter behandling av personopplysninger? Hvordan kan partene sikre en balansert og hensiktsmessig avtaleregulering av personvern og informasjonssikkerhet?

Foredraget vil bl.a. gå inn på følgende temaer: 

  • Schrems II
  • Hvordan kan partene avtaleregulere krav til informasjonssikkerhet, bruk av underleverandører og tredjepartsleveranser?
  • Ansvarsbegrensninger, revisjon, tilleggskostnader   

 

Leder Offentlig Sektor, Lena Lundgreen,
Microsoft Norge AS

15:00 Spørsmål til foredragsholderne
15:15 Pause
15:30 Personvern i arbeidslivet – koronatiltak, hjemmekontor, nye samarbeidsløsninger mv. Juridisk Seniorrådgiver, Karina Karterud,
Telenor Norge AS

16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni