Lojalitet i kontraktsforhold

Få en oversikt over det viktigste du trenger å vite om lojalitet i kontraktsforhold, når og hvor det måtte passe deg!

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 1. jan. 2018

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset tar for seg det viktigste du trenger å vite om lojalitet i kontraktsforhold.

Kurset tar først for seg lojalitet i den prekontraktuelle fasen, altså før avtale inngås, og hvor man ser nærmere på hvilke plikter partene har overfor hverandre i denne fasen samt hvilke rettsvirkninger brudd på lojalitetsplikten har.

I den andre hoveddelen behandles lojalitetsplikt etter kontraktsinngåelse. Her skilles det mellom lojalitet i forhold til selve kontrakten og lojalitet overfor medkontrahenten.

Avslutningsvis i kurset behandles lojalitetsprinsippet som retningslinje og tolkningsmoment.

Du kan ta kurset når og hvor det måtte passe for deg. Kurset er lagt opp som en forelesning og det anbefales derfor at du følger rekkefølgen på modulene for å få best faglig utbytte. 

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som jobber med avtaler og kontraktsrett

Leksjoner

Innledning Advokat Erlend Haaskjold,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Prekontraktuell lojalitet – innledning
Prekontraktuell lojalitet – opplysningsplikten
Prekontraktuell lojalitet – veiledningsplikten, frarådningsplikten og alminnelige forhandlingsplikter
Prekontraktuell lojalitet – rettsvirkninger av brudd på lojalitetsplikten
Kontraktuell lojalitet – innledning og lojalitet i forhold til kontrakten
Kontraktuell lojalitet – lojalitet i forhold til medkontrahenten: varslingsplikter
Kontraktuell lojalitet – lojalitet i forhold til medkontrahenten: diskresjons- og taushetsplikter og kontraktsbruddplikter
Lojalitetsprinsippet som retningslinje

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato, eller så lenge du har et aktivt abonnement.

Publisert: 1. jan. 2018

Kontaktpersoner

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor kontraktsrett. Vi avholder et årlig kurs i oktober/november hvert år; innføringskurs i kontrakter ved behov; mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget