Lojalitet i kontraktsforhold

Få en oversikt over det viktigste du trenger å vite om lojalitet i kontraktsforhold, når og hvor det måtte passe deg!
Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 450 NOK

Andre: 1 950 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset tar for seg det viktigste du trenger å vite om lojalitet i kontraktsforhold.

Kurset tar først for seg lojalitet i den prekontraktuelle fasen, altså før avtale inngås, og hvor man ser nærmere på hvilke plikter partene har overfor hverandre i denne fasen samt hvilke rettsvirkninger brudd på lojalitetsplikten har.

I den andre hoveddelen behandles lojalitetsplikt etter kontraktsinngåelse. Her skilles det mellom lojalitet i forhold til selve kontrakten og lojalitet overfor medkontrahenten.

Avslutningsvis i kurset behandles lojalitetsprinsippet som retningslinje og tolkningsmoment.

Du kan ta kurset når og hvor det måtte passe for deg. Kurset er lagt opp som en forelesning og det anbefales derfor at du følger rekkefølgen på modulene for å få best faglig utbytte. 

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som jobber med avtaler og kontraktsrett

Leksjoner

Innledning Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Prekontraktuell lojalitet – innledning
Prekontraktuell lojalitet – opplysningsplikten
Prekontraktuell lojalitet – veiledningsplikten, frarådningsplikten og alminnelige forhandlingsplikter
Prekontraktuell lojalitet – rettsvirkninger av brudd på lojalitetsplikten
Kontraktuell lojalitet – innledning og lojalitet i forhold til kontrakten
Kontraktuell lojalitet – lojalitet i forhold til medkontrahenten: varslingsplikter
Kontraktuell lojalitet – lojalitet i forhold til medkontrahenten: diskresjons- og taushetsplikter og kontraktsbruddplikter
Lojalitetsprinsippet som retningslinje
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.  

 

Byggekontrakter og entrepriserett

Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe på mobil: 901 04 650 eller ejr@jus.no.

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November