Meklingsseminar for advokater og dommere - Oslo

Domstoladminstrasjonen, de lokale domstolene og JUS inviterer til halvdagseminar/-kurs i mekling. 

Meld meg på

Tid

4. feb.

Påmeldingsfrist: 6. jan.

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 1 250 NOK

Andre: 1 750 NOK

ANDRE JURIDISKE KURS

Hva lærer du?

Dette kurset gir deg økt kunnskap og refleksjon i å gjennomføre en god mekling, både for advokater, meklere og partene. Det er også et mål å utvikle samarbeid mellom de ulike aktørene for at en mekling skal gi et best mulig grunnlag for å løse tvisten. 

Hvem passer kurset for?

Advokater som har gjennomført mekling og advokater som vil bruke denne tviste løsningsmodellen

Program

11:45 Registrering og felles lunsj
12:30 Meklingsseminar

Mekling er et eget fag, og brukernes forventninger til dommere som meklere og advokater som meklingsrådgivere blir stadig høyere. På dette kurset vil vi ha fokus på rolleforståelse og forventninger, samt praktiske grep for å lykkes med å skape gode meklinger.

Dette vil være en møteplass hvor dere kan dele erfaringer og diskutere hvordan mekling kan bli bedre - for å skape et grunnlag for bedre meklinger. Som advokat møter du mekling i større grad via domstolene, og det å være forberedt på hvordan mekling best mulig bør gjennomføres, ivaretar klientens interesser på en bedre måte.

Dommerne vil ha en sesjon før fellessamlingen hvor fokuset er meklerrollen, og særlig på hvilke praktiske virkemidler mekleren kan bruke når meklingen er i ferd med å stoppe opp.

Mer fullstendig program legges ut senere.

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" vil vi nå samle våre kurs om mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. Meklingsutdanningen tilbys hver høst og Voldgiftsdommerutdanningen holdes ca annet hvert år - neste gang i 2020. Kurs i forhandling finner du under "Forhandling" som er et eget område.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil: 922 11 266

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Januar

Februar