Nytt i ny straffelov

Kurset gir en grundig gjennomgang av den nye straffeloven. Som en del av kurset får du tilgang til et omfattende kompendium samt lovspeil. Du får også 6 måneders tilgang til utvalgte verk på www.kommentarutgaver.no. Kurset er basert på opptak av forelesning som er avholdt gjennom et samarbeid mellom Domstoladministrasjonen, Juristenes Utdanningssenter, Riksadvokaten, og Politidirektoratet.
Meld meg på

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 150 NOK

Andre: 3 150 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset består av ti leksjoner. Du bestemmer selv hvor stor del av kurset du ønsker å gjennomføre av gangen. For å få godkjent en leksjon må du gjøre denne ferdig i sin helhet (uten opphold). Det er lagt inn kontrollspørsmål som må besvares for at du skal få registrert obligatoriske etterutdanningstimer. 

Innhold:

 • Gjennomgang av de viktigste endringene i alminnelig del og lovens spesielle del
 • Kort om lovhistorikken og prinsippene for kriminalisering
 • Oversikt over sentrale endringer
 • Bred gjennomgang av de viktigste endringene i lovens alminnelige del
 • Gjennomgang av de viktigste endringene i straffelovens spesielle del

 Gratis tilgang i 6 måneder til tre verk på www.kommentarutgaver.no

Du får også gratis tilgang i 6 måneder til tre verk på www.kommentarutgaver.no: Nytt i ny straffelov (Matningsdal), Straffeloven 2005 alminnelig del kommentarutgave (Matningsdal) og Straffeloven 1902 kommentarutgave (Bratholm/Matningsdal). 

Dette kurset er et opptak fra Advokatenes fagdager i 2015.

Hvem passer kurset for?

Advokater, forsvarere og jurister som arbeider med strafferett

Leksjoner

I leksjon 1 behandles kapittel 1 i kompendiet. Høyesterettsdommer, Magnus A Matningsdal,
Norges Høyesterett, Oslo

I leksjon 2 behandles kapittel 2 og 3 i kompendiet.
I leksjon 3 behandles kapittel 4 i kompendiet.
I leksjon 4 behandles kapittel 5 og 6 i kompendiet.
I leksjon 5 behandles kapittel 7 i kompendiet.
I leksjon 6 behandles kapittel 8 i kompendiet.
I leksjon 7 behandles kapittel 9-11 i kompendiet.
I leksjon 8 behandles kapittel 12-18 i kompendiet.
I leksjon 9 behandles kapittel 19-22 i kompendiet.
I leksjon 10 (1) behandles kapittel 23-30 i kompendiet.
I leksjon 10 (2) behandles kapittel 23-30 i kompendiet.
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Strafferett og straffeprosess

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

 • 6.
  nov

  Strafferett og straffeprosess

  Ajourføringskurs / 6 ikke-juridiske timer / Oslo