Oppdatering for eiendomsmeglere

Her får du en gjennomgang av aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Pågår

Tid

18. – 19. nov.

Påmeldingsfrist: 20. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

13 juridiske timer / 2 etikktimer / 15 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, LILLESTRØM

Kursavgift

Medlemmer: 6 450 NOK

Andre: 7 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Personer som har eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 4-3 eller etter forskrift 23. november 2007 nr. 1282 § 5, som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet, skal kunne dokumentere 15 timers etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Dette kurset oppfyller hele kvoten for etterutdaningskravet for en slik to-års periode.   

Kurset tar for seg aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom. Undervisningen har et praktisk tilsnitt, og retter fokuset på hva du som advokat innen eiendomsmeglingsvirksomhet trenger å være ajour med.

Hvem passer kurset for?

Advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget forts. Advokat, Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

11:15 Pause
11:30 Nyheter fra finanstilsynet Rådgiver, Marit Skjevling,
Finanstilsynet, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 Heving av eiendomskjøp

Vilkårene for heving

Advokat, Per Vinje,
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

13:45 Pause
14:00 Foredraget forts.

Gangen i et hevingsoppgjør

Advokat, Kristian Ellstrøm,
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Kjøpers tilbakeholdsrett etter avhendingsloven Advokat, Nina Fodstad Skumsrud,
Norges Eiendomsmeglerforbund, Oslo

16:00 Pause
16:15 Nye bestemmelser og endringer i Eierseksjonsloven og Avhendingsloven

 

Advokat, Nina Fodstad Skumsrud,
Norges Eiendomsmeglerforbund, Oslo

17:00 Slutt for dagen
17:30 Aperitiff og felles kursmiddag
20:15 Slutt for kvelden
9:00 God meglerskikk Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

9:45 Pause
10:00 Foredraget forts. Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

10:45 Pause med litt å bite i
11:00 Smakebiter fra Utleiers ABC Advokat, Anders Bergene,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

11:45 Pause
12:00 Leietakertilpasninger

Ved avtaleinngåelser avtales det ofte leietakertilpasninger. Dette reiser en rekke spørsmål det er viktig å være bevisste på ved avtaleinngåelsen.

Advokat, Trude Gran Melbye,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

12:45 Lunsj
13:30 Oppgjørsoppdrag

Med forbehold for at innholdet i foredraget blir justert noe vil gjennomgangen omfatte:

Generelle prinsipper for oppgjørsarbeidet

 • Rammeverket: Gjennomføring av oppgjør reguleres av emgll § 6-9: med mindre partene ønsker noe annet, skal megler besørge gjennomført det økonomiske oppgjøret, tinglysing samt sørge for at avgifter blir betalt. Rettsvern for kjøper før utbetaling.
 • Oppdragstyper: Salgsoppdrag (ordinære oppdrag), oppgjørsoppdrag, prosjektmeglingsoppdrag, oppdrag med formidling av kontraktsposisjoner samt kjøpsoppdrag/søkeoppdrag.
 • Klientmiddelbehandling. Eiendomsmeglingsforskriften §§ 3-8 til og med 3-11. Rundskriv nr 7/2014 og nr 2/2015.
 • Opplysninger som har betydning for oppgjøret. Vilkår for gjennomføring av oppgjør knyttet til de forskjellige oppdragstyper. Sjekke lovligheten av avtalte vilkår.
 • Dokumentsavgiftsberegning/tinglysingsgebyrer. Hovedregel og unntak for beregning av dok.avg. Hvor langt går meglers ansvar?

Gjennomføring av oppgjøret

 • Føring av utlegg: Stikkord; krone mot krone
 • Formidlingsføring
 • Overtagelse, sluttoppgjør. Hovedregel og unntak. Rundskriv nr 7/2014.
 • Avslutning/arkivering 

Litt om prosjektoppgjør 

Det vil dedikeres en time bare på oppgjør knyttet til prosjekter: hovedsakelig med fokus på vilkår for å gjennomføre oppgjør. Hovedregel om når kjøpesum for faller til betaling. Vilkår for å kreve forskudd. Deponering som sikkerhet for utbygger. Prinsippet om ytelse mot ytelse.

 • Blancoskjøter/generalfullmakter
 • Garantistillelser
 • Forskuddsbetaling
 • Gjennomføring av oppgjør
Advokat, Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Foredraget fortsetter
15:30 Pause med noe å bite i
15:45 Foredraget fortsetter
16:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Lillestrøm, LILLESTRØM
17. – 18. nov. Kr 1 340 / 18. – 19. nov. Kr 2 340

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs