Oppdatering for eiendomsmeglere

Bygg kompetanse og nettverk over to dager. Årets ajourføringskurs dekker i tillegg Finanstilsynets toårige krav om 15 timers etterutdanning.

Venteliste

Tid

26. – 27. nov.

Påmeldingsfrist: 29. okt.

Timer

15 juridiske timer / 15 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, LILLESTRØM

Kursavgift

Medlemmer: 6 100 NOK

Andre: 8 650 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Personer som har eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 4-3 eller etter forskrift 23. november 2007 nr. 1282 § 5, som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet, skal kunne dokumentere 15 timers etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Dette kurset oppfyller hele kvoten for etterutdaningskravet for en slik to-års periode.   

Kurset tar for seg aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom. Undervisningen har et praktisk tilsnitt, og retter fokuset på hva du som advokat innen eiendomsmeglingsvirksomhet trenger å være ajour med.

Hvem passer kurset for?

Advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Marius Andreas Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget forts.
11:15 Pause
11:30 Erfaring fra tilsyn med hovedvekt på advokaters eiendomsmegling Rådgiver, Marit Skjevling,
Finanstilsynet, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester

Utfordringer knyttet til advokaters eiendomsmeglingspraksis, typiske fallgruver og tips til hvordan å unngå dem.

Sekretariatsleder, Nina Hauge,
Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester, Oslo

13:45 Pause
14:00 Foredraget forts.
14:45 Pause
15:00 Foredrag om fremleie, inklusive ny standard fremleieavtale

Fremleie av hele eller deler av et leieobjekt byr på særlige problemstillinger. Dette foredraget tar for seg grunnleggende prinsipper for fremleie, samt utvalgte risikoelementer som bør håndteres i fremleieavtalen og/eller ved avtaleinngåelsen, herunder overtakelse og endringsarbeider, MVA, leiers/fremleiers mislighold mv. 

Advokat, Trude Gran Melbye,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

15:45 Pause
16:00 Tilbakehold av kjøpesum

 • Kjøpers instruksjonrett og meglers plikter
Advokat/Partner MNA, Ivar Hillestad,
Hill & Co advokatfirma, Bergen

16:45 Slutt for dagen
17:15 Aperitiff og felles kursmiddag
20:00 Slutt for kvelden
9:00 GDPR, bruk av blancoskjøter, hvitvasking og andre spm

General Data Protection Regulation (GDPR) stiller krav til formalisering av behandling av personopplysninger. I kurset gjennomgås hovedtrekkene og hva man må være oppmerksom på. Videre behandles FInanstilsynets retningslinjer for "off marked" salg, praktiske problemstillinger knyttet til bruk av blancoskjøter og spørsmål knyttet til hvitvasking. 

Advokat, Johan Arnt Mettevoll,
Advokatfirma Mettevoll AS, Ski

9:45 Pause
10:00 Foredraget forts.
10:45 Pause med litt å bite i
11:00 Avhendingsloven - endringer og utvalgte temaer Partner , Per Christian Grant-Carlsen,
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

11:45 Pause
12:00 Foredraget forts.
12:45 Lunsj
13:30 Oppgjørsoppdrag

Generelle prinsipper for oppgjørsarbeidet

 • Rammeverket: Gjennomføring av oppgjør reguleres av emgll § 6-9: med mindre partene ønsker noe annet, skal megler besørge gjennomført det økonomiske oppgjøret, tinglysing samt sørge for at avgifter blir betalt. Rettsvern for kjøper før utbetaling.
 • Oppdragstyper: Salgsoppdrag (ordinære oppdrag), oppgjørsoppdrag, prosjektmeglingsoppdrag, oppdrag med formidling av kontraktsposisjoner samt kjøpsoppdrag/søkeoppdrag.
 • Klientmiddelbehandling. Eiendomsmeglingsforskriften §§ 3-8 til og med 3-11. Rundskriv nr 7/2014 og nr 2/2015.
 • Opplysninger som har betydning for oppgjøret. Vilkår for gjennomføring av oppgjør knyttet til de forskjellige oppdragstyper. Sjekke lovligheten av avtalte vilkår.
 • Dokumentsavgiftsberegning/tinglysingsgebyrer. Hovedregel og unntak for beregning av dok.avg. Hvor langt går meglers ansvar?

Gjennomføring av oppgjøret

 • Føring av utlegg: Stikkord; krone mot krone
 • Formidlingsføring
 • Overtagelse, sluttoppgjør. Hovedregel og unntak. Rundskriv nr 7/2014.
 • Avslutning/arkivering 

Litt om prosjektoppgjør 

Det vil dedikeres en time bare på oppgjør knyttet til prosjekter: hovedsakelig med fokus på vilkår for å gjennomføre oppgjør. Hovedregel om når kjøpesum for faller til betaling. Vilkår for å kreve forskudd. Deponering som sikkerhet for utbygger. Prinsippet om ytelse mot ytelse.

 • Blancoskjøter/generalfullmakter
 • Garantistillelser
 • Forskuddsbetaling
 • Gjennomføring av oppgjør
Dag Hegerstrøm,
PRIVATmegleren

Advokat, Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Foredraget forts.
15:45 Pause med noe å bite i
16:00 Foredraget forts.
17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Lillestrøm, LILLESTRØM
25. – 26. nov. Kr 1 395 / 26. – 27. nov. Kr 1 395

Rom/frokost betales direkte til hotellet ved avreise. Kursmiddagen med drikkepakke 26. nov (på kurshotellet) faktureres av JUS - husk å huke av for deltakelse på middagen. Thon Hotel Arena er fullbooket.

Annet

Kursmiddag 26. nov. Kr 881

Kursmiddag med drikkepakke som faktureres av JUS dersom du ønsker å delta på middag men ikke bor på hotellet eller har fått rom på Scandic Hotel Lillestrøm.

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på tlf: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs