Opphavsrett og personvern på nett

Hvilke regler gjelder, og hva kan man gjøre når man for eksempel ønsker å bruke et bilde eller en tekst man har funnet på nettet?
Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 450 NOK

Andre: 1 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Når pressen publiserer stoff på nett, benytter den seg av ytringsfriheten. Det samme gjør andre som publiserer, kommuniserer og deler informasjon – på nett og i sosiale medier.
Med digitaliseringen har problemstillinger om opphavsrett, fotorett og personvern fått en ny og dels endret aktualitet - for flere.

Hvilke regler gjelder, og hva kan man gjøre når man for eksempel ønsker å bruke et bilde eller en tekst man har funnet på nettet? Når man vil klikke, dele, klippe og lime? Reglene er ikke enkelt tilgjengelige, hverken for advokater/jurister eller for den som publiserer. Man kan likevel komme langt med å forstå noen av de grunnleggende reglene på området. Dette kurset vil gi en oversikt over noen av disse reglene.

Foredraget er et opptak fra Advokatenes fagdager 2017.

Hvem passer kurset for?

Alle som har behov for en grunnleggende innføring i temaet

Leksjoner

Del 1: Introduksjon – åndsverksloven og praktiske eksempler Advokat, Jon Wessel-Aas,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Del 2: Lenking/embedding – tilgjengeliggjøring for allmenheten
Del 3: Personvern vs ytringsfrihet
Del 4: Litt om personopplysningsloven
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 1. juni 2017.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.