Opptak: Det årlige arbeidsrettskurset

Her får du en ajourføring og nyheter i rettsutviklingen.

Meld meg på

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 16. mar. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 5 800 NOK ekskl. mva.

Andre: 7 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021. 

Det årlige arbeidsrettskurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger. 

___________

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og dommere som arbeider med arbeidsrett

Leksjoner

Leksjon 1: Nyheter i rettsutviklingen - Norge

       •  Ny lovgivning, utviklingstrekk og hva som er i prosess

 • Ny rettspraksis; Høyesterett, Lagmannsrettene og Arbeidsretten

 

 

Advokat Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat Lill Egeland,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Leksjon 2: Nyheter (Norge) fortsetter
Leksjon 3: Nyheter (Norge) fortsetter
Leksjon 4: Nyheter i rettsutvuklingen - EU/EØS

 • Ny "lovgivning" og pågående prosesser
 • Ny rettspraksis fra EU- og EFTA domstolen
Arbeids-og sosialråd Mona Næss,
Norges faste delegasjon til EU

Advokat Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 5: Dypdykk i en aktuell dom: ISS-dommen HR-2020-1339-A

 • Hvilke avklaringer gir dommen?
 • Spørsmål som ikke ble løst av Høyesterett, hva gjelder?

Innledning ved advokat Martin Jetlund, og replikker ved to av prosessfullmektigene, advokat Alexander Cascio og advokat Kurt Weltzin

Advokat Martin Staxrud Jetlund,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Advokat Kurt Weltzien,
NHO, Oslo

Advokat Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 7: Erstatningskrav mot nåværende eller tidligere arbeidstakere

 • Praktisk betydning av problemstillingen
 • Krav til ansvarsgrunnlag, tap og årsakssammenheng; særlig om det lovregulerte ansvar i skadeerstatningsloven § 2-3 nr.3
 • Eksempler på praktiske potensielle ansvarssituasjoner
Advokat Alex Borch,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat Lene Liknes Hansen,
Parat, Oslo

Leksjon 8: Arbeidsrett i koronaens tid

 • Ny regulering
 • Hvordan situasjonen har virket inn på bruken av gamle regler og mekanismer
 • Erfaringer
Advokat Mira Tengesdal Torstenbø,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Stavanger

Advokat Agathe Løwenborg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 9: Reglene om fastsettelse og endring av ferie

Det reiser seg en rekke prakstiske problemstillinger rundt fastsetting av tid for ferie. Foredraget vil belyse ulike situasjoner, herunder;

 • den innflytelse henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker har på tidspunkt for ferie avvikling
 • hva som gjelder i særlige siituasjoner som ved sykdom, permittering mv.
 • Hva skjer hvis ferien ikke blir fastsatt eller avviklet
 • overføring av ferie og rammene for det; når kan ikke-uttatt ferie gjøres opp økonomisk?
Advokat Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat Ragnhild Nakling,
Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo

Leksjon 10: Skjulte lydopptak

 Praktiske probelmstillinger innen arbeidsrett, prosess og GDPR, herunder

 • adgangen til å gjøre lydopptak. Når kan det være forbudt eller straffbart?
 • er det en plikt å opplyse om at lydopptak gjøres?
 • vil lydopptak eller bruk av slike kunne utgjøre pliktbrudd i arbeidsforholdet og gi grunnlag for sanksjoner?
 • lydopptak som bevis i arbeidsrettssaker
 • er lydopptak omfattet av personopplysningsloven og hvordan må opplysningene behandles, eventuelt hvilket rettsgrunnlag kommer til anvendelse?
 • er det forskjell mht om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som gjør opptak?
Advokat Lars Fredrik Styren,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat Ove André Vanebo,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 16. mar. 2021

Kontaktpersoner

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet hvert år. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel.
Dersomdu har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget