Opptak: Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Følg det årlige ekspropriasjonsrettskurset digitalt via direktestrømming

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 15. apr. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK ekskl. mva.

Andre: 5 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

Dette kurset er et fast faglig og sosialt treffsted for dere som arbeider med juridiske problemstillinger tilknyttet ekspropriasjon. Siktemålet med kurset er generell oppdatering innenfor fagområdet, kombinert med dypere innføring i emner som er særlig aktuelle eller praktisk viktige for dere som jobber med ekspropriasjon. I 2021 har vi begrenset oss til en dag. Det kan også være restriksjoner på hvor mange av dere som kan delta fysisk, men til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. 

Årets kurs vil på vanlig måte fokusere på den rettspraksis som har vært i 2020 og ny lovgivning, også i år med Jarle Holstrøm fra Haavind som foredragsholder.  Birgitte Bie Mørkved og Magnus Dæhlin gir oss et innblikk i tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted og Erik Møse tar oss rundt i EMD med et blikk på EMK og ekspropriasjon. Erlend Stabell Daling tar opp problemstillingen "Totenvika - hva nå" og Ragnhild Sæhlie Jetlund  avslutter dagen med temaet om innpåkjøp i privat vei.

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jordskiftere, grunnerververe, offentlige saksbehandlere og andre som arbeider med skjønn og ekspropriasjonsrett.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Oppdatering av rettspraksis Advokat, Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Pause
Leksjon 2) Foredraget fortsetter
Pause
Leksjon 3) EMD, EMK og ekspropriasjon Tidligere høyesterettsdommer, Erik Møse,


Pause for lunsj
Leksjon 4) Totenvika - hva nå? Advokat, Erlend Stabell Daling,
Bondelagets Servicekontor AS, Oslo

Pause
Leksjon 5) Tilpasningsplikten

Tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted. Nærmere om prinsippets innhold og virkningen av at det kommer til anvendelse.

Advokat, Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar, Hamar

Advokat, Magnus Dæhlin,
Dæhlin Sand Advokatfirma AS, Oslo

Pause
Leksjon 6) Tilpasningsplikten fortsetter
Pause
Leksjon 7) Innpåkjøp i privat vei etter veglova § 53 - vilkår og erstatning Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 15. apr. 2021

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagsjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 922 11 266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs