Påbyggingskurs IT-rett: Verktøy for å lykkes

Meld meg på

Tid

23. apr.

Påmeldingsfrist: 19. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Utdanningssenter, Kristian Augusts gate 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Advokater, internjurister, dommere og andre som skal arbeide med i IT-rett bør kjenne til de sentrale regelsystemer, de viktigste standardavtalene og særlige problemstillinger som skiller IT-retten fra andre rettsområder. Dette kurset vil fokusere på kontrakter og immaterialrett, og gi deg økt forståelse for problemstillingene som oppstår i grensesnittet mellom juss, teknikk og kommersielle forhold. 

- Hvordan jobbe med avtaler og jus under prosjektgjennomføringen?
- Hvordan bør avtalene struktureres?
- Prismodeller
- Utviklingsmodeller og prosjektorganisering
- Standardavtalene - hva bør du være obs på og hvilken skal du velge?
- Databehandleravtaler - de to tingene du må sjekke
- Ansvarsregulering av regulatoriske krav
- Forholdet til andre leverandører (skyleverandører og andre)
- Hvilke immaterielle rettigheter har betydning for programvare?
- Hvem har rettighetene til det som lages, og hvordan kan det reguleres slik at ulike interesser ivaretas? 

I dette andre kurset om IT-rett tar vi steget opp fra de grunnleggende begrepene og konseptene berørt i  «Innføringskurs i IT-rett og det lokale stammespråket», men det er ingen forutsetning at innføringskurset først. Regulatoriske forhold, som personvern og sikkerhet, gjennomgås ikke. 

Kurset passer for nybegynnere og erfarne IT-jurister som ønsker en ny vinkling og gode diskusjoner. Spørsmål kan sendes inn på forhånd.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, saksbehandlere, dommere og andre som skulle få befatning med IT-rett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Verktøy for suksess

I foredraget vil advokat Kristian Foss gå grundigere inn i aktuelle problemstillinger for jurister som arbeider med IT-retten. 

Advokat, Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma As, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter Advokat, Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma As, Oslo

10:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

IKT

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen Martin Seglen Baadshaug på mobil: 482 04565 eller epost mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September